Kristian Simonsen disputerer

NAFALM-student Kristian Simonsen disputerer  for ph.d-graden den 25 mars i Bergen

Foto: Uni Research/AFE Bergen

Lege og forsker Kristian Simonsen, som er tilknyttet Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet, har skrevet doktoravhandling om primærhelsetjenestene og pandemien i 2009. Han fant at fastlegene behandlet flest pandemi-pasienter under svineinfluensa-epidemien i andre halvår av 2009.

Kristian Anton Simonsen. «The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilisation of services». Doktoravhandling, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
 

 

Publisert 19. mars 2015 10:05 - Sist endret 17. feb. 2020 09:19