Highlights of the BMC-series i september

På BMCs oversikt over highlights fra septemberutgavene av de ulike tidsskiftene innen BMC - familien er artikkelen til Torunn Bjerve Eide valgt ut i kategorien Health Services Research.

Artikkelen undersøker i hvilken grad ulike faktorer omkring organiseringen av fastlegepraksisen påvirker pasientenes opplevelser av kommunikasjon med legen, og fant at pasientene i stor grad er fornøyde etter et besøk hos fastlegen.

 

Eide TB, Straand J, Melbye H, Rortveit G, Hetlevik I, Rosvold EO. Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health Serv Res. 2016;16(1):1-9.

 

Publisert 17. nov. 2016 10:03 - Sist endret 15. juli 2019 14:37