Årets oppstartsseminar på Sundvolden

For fjerde gang har NAFALM avholdt sitt populære oppstartsseminar. Seminaret samler studenter, veiledere, forelesere og forskerskolens stab, og for første gang deltok også en gruppe alumni-studenter.

Navneskilt

Det årlige NAFALM-seminaret er på mange måter blitt Forskerskolens bærebjelke. Det markerer starten på studieløpet for et nytt kull, samtidig som det er her uteksamineringen av avgangskullet finner sted.

Totalt 60 deltakere var til stede på Sundvolden i nydelig høstvær dagene 20.-22-september for å markere starten på et nytt NAFALM-år. hus

Vi tok imot vårt fjerde studentkull, og uteksaminerte vårt andre kull med studenter. I år var vi spesielt glade for å ha med alumni-studentene våre. De tok selv initiativet til å være med på seminaret, og årets avgangskull er allerede i gang med planleggingen av neste års alumnisamling. Seminaret er i ferd med å bli en tradisjon for alle NAFALMere!

nye studenter
Nye NAFALM-studenter i gang

 

Som vanlig var programmet både variert og omfattende. Alle studentkullene, veilederne og alumnigruppen har egne program, men det er også lagt inn felles programposter hvor alle deltakerne møtes.

Andreårsstudentene har gjennom vinterens webmøter lært å lage både abstracts og postere, og presenterer sine postere i en egen postersesjon. Her får de tilbakemeldinger både fra forelesere og fra publikum. Det er lærerikt både for de som presenterer og for de andre studentene. 

Posterpresentasjon
Mark Spigt, Trygve Skonnord og Hasse Melbye på årets postersesjon.
Foto: Per Hjortdahl

Per Hjortdahl holdt årets fellesforelesning med tittelen "Erfaringer med internasjonalt allmennmedisinsk forsknings-samarbeid". Torsdag ettermiddag hadde avgangsstudentene sine minidisputaser som både markerte slutten på deres forskerskoleløp og på årets NAFALM-seminar.  

Kull 14 med diplomer
Kull14 har fått sine diplomer for gjennomført forskerskole
Foto: Per Hjortdahl

 

Publisert 7. okt. 2016 14:19 - Sist endret 31. jan. 2017 14:25