Godkjent midtveisevaluering

Vi har i dag fått brev fra Norges Forskningsråd om at Nasjonal forskerskole i allmennmedisin har fått godkjent midtveisevalueringen. Mer detaljerte vurderinger og anbefalinger kommer i slutten av april.

Nasjonal forskerskole har, sammen med de andre Forskerskolene som ble igangsatt i 2013, høsten 2016 vært gjennom en midtveisevaluering i regi av NFR. NAFALM har fått midler til drift ut 2020, og etter 4 driftsår er det nå stor aktivitet ved skolen.

Det er til sammen tatt opp 61 studenter. Skolen er tverrfaglig, og selv om størstedelen av studentene er leger, er det også sykepleiere, farmasøyter, sosialatropologer, kiropraktorer og samfunnsvitere i studentgruppen.

Forskningsrådets satsing på Nasjonale forskerskoler

Publisert 31. mars 2017 11:10 - Sist endret 31. mars 2017 11:14