Opplevelser i kø på The Gold Coast, Australia

Systematiske reviews, egen forskning, strand og eksotisk dyreliv i skjønn forening for Ingvild Vik og Marianne Bollestad. De har fått hospitere ved Bond University og opplever våren i Australia, en glimrende kombinasjon! 

CREBP (Centre for Research in Evidence-Based Practice) er lokalisert ved Bond University på the Gold Coast.  Senterert har fokus på å implementere god forskning i praksis, i hovedsak gjennom gode systematiske reviews.  De har fire hovedfokusområder: antibiotikaresistens, overdiagnostisering, unyttig forskning og medikamentfri behandling. 

Universitetsområdet er imponerende og sentrert rundt innsjøen Lake Orr og “The Arch building” som ligger like ved.  Det er et medisinsk fakultet ved universitetet og kollegaene ved CREBP deltar i undervisning av medisinstudentene.

CREBP ble stiftet i 2010 da professor Paul Glasziou fikk tildelt midler for å opprette det.  Han leder fortsatt senteret og samarbeider med professor Chris del Mar som har vært vår veileder og kontaktperson.  Prof. del Mar har særlig interesse for forskning på antibiotikaresistens i allmennpraksis og er redaktør for Cochrane-samarbeidets gruppe for temaet akutte luftveisinfeksjoner.

Kollegiet på senteret her har stor entusiasme for faget og er svært villige til å lære bort metode for litteratursøk, artikkelgjennomgang og statistiske metoder ved systematiske reviews,  noe de er spesialister på.  Svært nyttig! Det fremkom at Australia ligger noe etter hva gjelder oversikt over eget antibiotikaforbruk og resistenstall, og de er svært inspirert av norske forhold.  Vi har brukt dagene på kontoret godt med tanke på egen forskningsaktivitet, to artikler er allerede sendt til vurdering hos tidsskrift i løpet av de første tre ukene av oppholdet. Vi har utnyttet nærheten til flere “native speakers” og har fått god hjelp til språkvask.

Den daglige sykkelturen på 15 minutter fra leiligheten inneholder også et ekstra spenningsmoment ettersom det er et stort antall oksehai (bull shark) som lever i de mange kanalene som omkranser bebyggelsen.  Disse haiene trives både i saltvann, brakkvann og ferskvann og det er hyppig observert finner i kanalene og innsjøene i området.  De kan bli inntil 3 m lange,trives på grunt vann og er aggressive av natur slik at den er kjent for å kunne komme i “konflikt” med mennesker. I etterkant av en periode med mye regn og oversvømmelser ble det observert oksehai i gatene i Brisbane som er nærmeste storby. Av den grunn er et forfriskende bad i en kanal eller innsjø her dessverre uaktuelt, men bading i sjoen på bemannet strand er absolutt å anbefale.

Forøvrig har tema for de første ukene av oppholdet vært nærkontakt med ulike elementer av det lokale dyrelivet.  Marianne ble angrepet fem ganger av en hissig magpie (stor australsk skjære) da hun ved et uhell kom litt nære et reir på vei til universitetet.  Kenguru er blitt matet og kjøttet fortært, og koala er selvfølgelig blitt klappet. Våren på “The Gold Coast” er absolutt å anbefale, vi takker NAFALM for reisestøtten og sitter igjen med svært mange gode opplevelser.

 

Hilsen Ingvild Vik og Marianne Bollestad

 

 

Emneord: Utenlandsopphold Av Ingvild Vik og Marianne Bollestad
Publisert 31. okt. 2017 13:47 - Sist endret 25. apr. 2022 14:29