Frøydis Gulbrå har disputert

Frøydis Gulbrå forsvarte sin avhandling  “Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.” ved Universitetet i Bergen tirsdag 30.april.

Foto: Uni Research helse

Gulbrå tok medisinsk embedseksamen ved Universitetet I Bergen I 1997. Hennes  veiledere har vært seniorforsker Marit Hafting, seniorforsker Tone Smith-Sivertsen og professor Guri Rørtveit.

Fastlegen kan bidra til at «dei usynlege barna» vert sett

Fastleger viktige for å hjelpe barn av syke foreldre

 

Emneord: disputas
Publisert 2. juni 2017 09:25 - Sist endret 17. feb. 2020 09:19