En spennende reise til Canada og California

Irene Aasmul har vært på et inspirerende forskningsopphold ved Azusa Pacific University i sør-California. Her er hennes reisebrev fra turen.

Som ph.d. stipendiat er jeg tilknyttet Senter for alders og sykehjemsmedisin ved Universitet i Bergen. Vi har gjennomført en kompleks intervensjonsstudie i norske sykehjem med navn KOSMOS, som er et akronym for intervensjonene som har hovedfokus; Kommunikasjon, Smertevurdering, Medikamentgjennomgang, Organisering av aktiviteter og Sikkerhet. Jeg har vært med å gjennomføre hele studien, men mitt hovedanliggende er kommunikasjon i form av advance care planning / forberedende samtaler.

Jeg fikk sommeren 2017 akseptert et innlegg på en den internasjonale ACPEL (advance care planning & end of life care) konferansen i Banff – Canada. Dette var en unik mulighet til å presentere egen forskning og i tillegg treffe kolleger fra ulike verdenshjørner. Det er en lang reise til Canada, og jeg tenkte derfor å benytte muligheten til å gjøre noe mer når jeg først var på reise. Jeg har bakgrunn som sykepleier og ble tipset om å kontakte Dr. Pamela Cone ved Azusa Pacific Univeristy (APU), som har gjort deler av sitt doktorgradsarbeid i Bergen, med tilknytning til UIB og sykepleierutdanningen ved VID. Hun har fortsatt samarbeid med sin forskningskollega professor Tove Giske ved VID i Norge.

Jeg reiste fra Bergen 5. september for et 3 ukers opphold utenlands. Først gikk turen til Canada, der jeg deltok på en den sjette internasjonale ACPEL konferansen. Her hadde jeg et innlegg om advance care planning (ACP) som en del av KOSMOS studien som er hovedfokus i min doktorgrad. Dette var for meg svært interessant å delta på da jeg i tillegg til å presentere egen forskning også fikk høre om mange prosjekter og studier innen ACP, i tillegg traff jeg mange av forskerne innenfor dette fagområdet som jeg bare kjente navnet på.

Foran Azusa bibliotek

Med støtte fra NAFALM kunne jeg gjennomføre mitt ønske om et forlenget opphold og dra videre til California og Azusa Pacific University (APU), hvor jeg ble tatt vel i mot av Dr. Pamela Cone. Dette universitet har flere campus lokalisert ulike steder i sør California, og jeg fikk anledning til å se flere av disse. Det er store avstander i California og leiebil er en dyd av nødvendighet, selv om 6-felts motorveier kan være utfordrende, så blir en vant til det også. Pamela Cone har bakgrunn som sykepleier og pedagog. Hun har blant annet undervist I forskningsteori og internasjonal helse og er ansett som ekspert innenfor grounded theory for doktorgradsstudenter ved APU. Hennes forskning er spesielt rettet mot åndelig omsorg (spiritual care), og hun hadde i sin stipendiatperiode et fulbright scholarship i Norge (2008-2009), og har fortsatt norske forskningssamarbeidspartnere. Jeg fikk delta på personalmøter på universitet hvor jeg fikk presentere egen forskning, og opplevde stor interesse for vårt forskningsprosjekt og mange gode spørsmål fra de ansatte. Jeg fikk også høre om andres forskning, og innblikk i mange spennende prosjekter. Jeg fikk anledning til å benytte et flott ærverdig bibliotek på universitet som jeg kunne jobbe med egne ting, dvs. innspurt på en artikkel og kappeskriving. Jeg opplevde at jeg ble inspirert av å være i et annet miljø og særlig kjekt var det å kjenne at andre var interessert og hadde entusiasme for forskningsfokuset i doktorgradsprosjektet mitt. Jeg ble også introdusert for, og fikk delta på møter med de som driver med forskning spesielt rettet mot eldre og sykehjemspasienter. Jeg fikk god kontakt med Lynn Wood som i sin doktorgrad har hatt fokus på eldre med smerter og ikke-medikamentell behandling. Dette førte til at vi hadde mange felles faglige interesser, spennende samtaler og erfaringsutveksling. APU planlegger å starte et senter ved universitet med fokus på eldre og komplekse problemstillinger i forhold til dette. Det er Lynn Wood som har ansvar for dette, så vi planlegger å holde kontakten for å utveksle erfaringer og kanskje etter hvert igangsette felles prosjekter.

I perioden jeg var ved universitet startet de et ettårig skrivekurs for ansatte med doktorgrad. Dette prosjektet går i hovedsak ut på å motivere de ansatte til å skrive artikler. Et veldig spennende prosjekt (som de også gjør forskning på). Her har de regelmessige samlinger i 1 år og deltagerne får en mentor som følger dem tett opp. Man blir fulgt opp i skriveprosessen og diskuterer ulike faser i artikkelskriving hele veien frem til publisering. Jeg var heldig å få delta på dette, og kunne gjerne fortsatt å være med virtuelt på deres samlinger, men pga. 9 timers tidsforskjell blir det vanskelig å delta på fellessamlinger selv med dagens teknologi.

De ansatte var alle svært imøtekommende og inkluderende og jeg ble ved flere anledninger, i tråd med den typiske gjestfriheten i California, også invitert hjem til flere av mine nye kontakter ved APU.

Det å få oppleve et utenlandsk miljø, og diskutere med andre forskere var svært inspirerende og en nyttig erfaring for mitt doktorgradsarbeid. Takk til NAFALM som bidro økonomisk.

Irene Aasmul

 

Emneord: Utenlandsopphold
Publisert 29. nov. 2017 10:29 - Sist endret 29. nov. 2017 10:29