Viktig å bedre tilgangen til øyeblikkelig hjelp hos fastlegene

For å legge til rette for kontinuitet i helseoppfølgingen og redusere bruk av legevakttjenester på dagtid bør tilgangen til øyeblikkelig-hjelp henvendelser hos fastlegene bedres.

 

Internasjonale studier viser at kontinuitet i pasient-lege forholdet er viktig for forebygging av sykdom og redusert forekomst av uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. I en ny studie fra Oslo legevakt er det sett på årsaker til valg av legevakt fremfor å gå til fastlegen blant pasienter som oppsøkte legevakten i løpet av hverdager (mandag-fredag; 08:00-23:00).

Pasientenes begrunnelse for å henvende seg på legevakten istedenfor hos fastlegen kan deles inn i to; personlige preferanser og systembarrierer. Personlige preferanser hos både innvandrere og nordmenn er vanskeligheter med å få time raskt nok hos fastlegen og erfaringer om rask tilgang til helsehjelp på legevakten. Systembarrierer hos nordmenn er at de har fastlegen sin lokalisert i annen kommune eller distrikt, mens innvandrere oppgir manglende tilknytting til fastlegeordningen. I tillegg oppgir begge grupper at de er blitt henvist til legevakten for vurdering etter å ha vært i kontakt med sekretærer på fastlegekontoret. 

Analysen inkluderte 1.022 pasienter; 565 nordmenn (55%) og 457 innvandrere (45%). Resultatene viser at flere innvandrere (58 %) forsøkte å kontakte fastlegen i forkant av henvendelsen på legevakten sammenliknet med nordmenn (44 %). Innvandrere med opprinnelse fra Afrika og Asia var den gruppen som oftest hadde forsøkt å kontakte fastlege på forhånd.

Sven Eirik Ruud, Per Hjortdahl & Bård Natvig (2017) Reasons for attending a general emergency outpatient clinic versus a regular general practitioner – a survey among
immigrant and native walk-in patients in Oslo, Norway,
Scandinavian Journal of Primary Health Care, 35:1, 35-45, DOI: 10.1080/02813432.2017.1288817

Publisert 20. apr. 2017 09:22 - Sist endret 20. apr. 2017 09:22