Reidun Sandvik disputerer

Reidun Sandvik fra NAFALMs kull 2013 disputerer ved Universitetet i Bergen 12.januar 2017

Foto: UiB

Reidun Sandvik har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen og mastergrad i «Pain Management» fra Cardiff University. Siden 2012 har hun vært ansatt som stipendiat på Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og er tilknyttet Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

 

Avhandlingen avdekker et behov for retningslinjer, undervisning og veiledning til helsepersonell omkring behandling av sykehjemspasienter med og uten demens.

 

Ny avhandling: Behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter

 

 

 

 

Emneord: Disputas
Publisert 5. jan. 2017 11:56 - Sist endret 8. aug. 2017 14:22