Forskning mellom akupunkturnåler og skyskrapere i Shanghai

Ved Avdeling for allmennmedisin på Universitetet i Oslo har en liten forskningsgruppe de siste årene gjennomført studier som ser på bruk av akupunktur på spedbarnskolikk og akutte ryggsmerter. Høsten 2016 dro vi til Shanghai i akupunkturens hjemland Kina for å se på bruken av denne behandlingen og utveksle erfaringer med kinesiske forskere. Vi sitter igjen med spennende erfaringer om hvordan vi tar med vår forståelse inn i møte med en annen form for medisin, og det gjør også kineserne.

Akupunktur er en over 3000 år gammel behandlingsform og er en del av tradisjonell kinesisk medisin (TCM), mens behandling med urter, TuiNa (en form for medisinsk massasje) og livsstilsråd utgjør de andre komponentene i TCM. Samlet sett utgjør dette en forklaringsmodell som definerer helse og sykdom ut fra balanse og ubalanse i kroppens energisystem/funksjonskretser. Akupunkturnålene settes i visse punkter for å stimulere kroppen med mål om å gjenopprette homeostase og helse. I dag brukes tynne stålnåler, mens i tidlige tider ble nåler av ben og spisser av stein brukt til å stimulere disse punktene.

Bilde 1 Oldtidens medisinske verktøy
Oldtidens medisinske verktøy

To av deltakerne på turen (Holgeir og Trygve) har lært seg akupunktur og har brukt dette som et verktøy i allmennpraksis i mange år. Først og fremst har vi brukt det på muskel- skjelettlidelser og smertetilstander, inkludert hodepine, men vi har også hatt klinisk erfaring med effekt på noen andre lidelser, bl.a. spedbarnskolikk. Dokumentasjonen på effekten av akupunktur har vært best på smertetilstander, og fraværende på f.eks. spedbarnskolikk. Det var dette som førte oss inn i forskningen, og vi har gjennomført en RCT som ikke fant signifikant eller klinisk relevant forskjell mellom aktiv behandling og kontrollgruppen.1

Holgeir har senere gjort en kvalitativ feltstudie hvor han gjennom flere studiereiser til Shanghai har gjennomført litteratursøk, deltakende observasjon, dybdeintervju og fokusgruppeintervju for å undersøke i hvilken grad tradisjonell kinesisk akupunktur ble brukt i behandlingen av barn i nåtidens Shanghai.2 Han fant at dette ikke hverken ble brukt eller anbefalt, og bruk av akupunktur på spedbarn ser ut til å være et vestlig fenomen basert på behandlerens erfaring og personlig oppfatning snarere enn på TCM. For dette arbeidet fikk han AMFF sitt reisestipend 2016.

Foran Shanghai Tower og et par andre høyhus. Fra ve Frank Olav Pettersen, Holgeir Skjeie, Mette Brekke, Arne Fetveit, Hans Atle Djup og Atle Klovning.

På denne studieturen brukte vi Holgeirs kontaktnettverk ved Shanghai University of TCM til å se hvordan man driver med akupunkturbehandling på et universitetssykehus med TCM (Longhua sykehus), få undervisning om akupunktur og TCM, samt å utveksle erfaringer i et møte med kinesiske forskere.                               

Vi reiste til Shanghai i begynnelsen av november 2016 og ankom storbyen til et behagelig klima til høst å være. Vi bodde på et hotell i det såkalte Franske kvarteret, hvor brede alléer av platanlønn og relativt lave bygninger forteller historien om en tid da areal ikke var mangelvare. Nå spretter det imidlertid opp stadig flere skyskrapere, hvor Shanghai Tower med sine 632 meter er verdens nest høyeste bygning. Den måtte vi selvsagt besøke.

Utenfor Longhua sykehus. Fra ve Trygve Skonnord, Arne Fetveit, Mette Brekke, Frank Olav Pettersen og Holgeir Skjeie.

Fortsatt litt døgnville troppet vi opp på Longhua sykehus med medbragte hvite frakker for å hospitere på akupunkturavdelingen. Vi delte oss i to og med tolk til å oversette fikk vi se hvordan de kinesiske legene gjennomførte akupunkturbehandlingene. Det var først og fremst muskel- skjelett-tilstander som ble behandlet, men også et overraskende stort antall pasienter med perifer facialisparese. For å forsterke akupunktureffekten, settes det nå strøm på nålene i stedet for at legen må manuelt stimulere nålene, altså elektroakupunktur.

Kombinasjon av kopping, elektroakupunktur og varmebehandling.

Pasientene oppsøker på egen hånd det sykehuset de ønsker, så de som kommer til Longhua forventer å få behandling med TCM, enten akupunktur, TuiNa eller urter, eller en kombinasjon. De betaler en liten egenandel for behandlingen samt for urtene, eller vestlig medisin om de skulle få det også. Legene brukte også behandling med kopping og Moxa, hvor de tenner på tørkede urter som varmer opp akupunkturpunktene. Dette gjøres først og fremst for tilstander som blir verre i kulde, men oppvarmingen kan også skje ved en varmelampe.

En fornøyd pasient med 2 ukers porsjon av urtemedisiner.

Noe av det som ble påfallende for noen av oss, er at også de kinesiske TCM-legene implementerer elementer av vestlig medisin inn i sin egen forståelsesramme. Et vanlig behandlingsprinsipp i akupunktur er å behandle lokalt der plagene er for noen tilstander.

Overlegen setter B12-injeksjon i en "sliten” leggmuskel.

Så når de gav en B12-injeksjon for å styrke svake og ”trette” muskler, satte den like gjerne inn i leggmuskulaturen som var svak. Dette virker kanskje like bra eller dårlig som om den hadde blitt satt i glutealmuskulaturen eller overarmen, men det ble veldig annerledes enn det vi er vant med. Dette som en motsats til det nevnte eksempelet på at vi i Vesten behandler tilstander med akupunktur som kineserne selv ikke bruker det på.

Vestlig medisin er ellers på full fart inn i kinesisk helsetjeneste, og også i Østens rike er det pengene som råder. Når legen tjener mest på å gi dyre medisiner eller operere tilstander som kanskje kunne vært behandlet mer konservativt, blir også utgiftene til helse dyrere. Kinesiske myndigheter jobber nå for å bygge opp en primærhelsetjeneste, og Shanghai er av de byene som er tidligst ute, men tjenestene er fortsatt lite utbygd. 

Holgeir Skjeie har gjort en feltstudie på barneavdelingen på Longhua sykehus

Vi hadde også en omvisning på barneavdelingen der Holgeir gjorde feltstudien sin om spedbarnskolikk. Videre fikk vi noen undervisningstimer på universitetet om opprinnelsen til og utviklingen av TCM generelt og akupunktur spesielt. Selv om utviklingen av TCM og akupunktur er empirisk basert, begynner også kineserne å argumentere med de nevrofysiologiske effektene som forklaring på hvorfor dette virker.

I løpet av oppholdet ble det arrangert et vitenskapelig møte med utveksling av informasjon om forskningen ved de respektive universitetene og en diskusjon rundt dette.

Fra Shanghai University of Traditional Chinese Medicine startet visepresident Ji Guang med å fortelle om forskningen som gjøres, og det er mye penger som legges ned i dette arbeidet i det som er det største og viktigste TCM-universitetet i Kina (og dermed i verden). Det produseres svært mange artikler herfra og mye av forskningen kan likne på legemiddelforskning, bare på urter som er brukt i TCM. De håper å kunne utvikle medisiner basert på disse urtene som også vil slå gjennom som konvensjonelle medikamenter i Vestlig medisin.

Ny opplevelse å presentere slides på kinesisk

Mette fortalte så om arbeidet ved og forskningen til Avdeling for allmennmedisin i Oslo, hvor forholdene er noe mindre enn i Shanghai. Videre fortsatte Holgeir å fortelle om akupunkturforskningen vår generelt og spesielt hans eget kolikk-prosjekt. Trygve fulgte opp med å fortelle om Acuback-prosjektet som dreier seg om effekt av akupunktur på akutte ryggsmerter,3 samt om utviklingen av det digitale verktøyet SESAMe for bedre datainnsamling.4 Vi fikk tilbakemeldinger på at det er spennende prosjekter som vi holder på med og at de er glad for at det også gjøres forskning på akupunktur også i Vesten.

Etter et par presentasjoner av deres forskningsområder var det tid for fotografering og utdeling av diplomer. Kineserne kan dette med å gjøre stas på gjestene!

Alle deltakerne på "Scientific meeting"

Foruten dette faglige opplegget ble det også tid til å være litt turister, gode måltider og sosialt fellesskap. Shanghai er en moderne storby med 23 millioner innbyggere og fremstår som en smeltedigel av kinesere fra forskjellige deler av landet, men også med mange utenlandske innslag. Dette gir et mangfold av restauranter og variasjoner i arkitektur fra de høyeste skyskrapere til fattigslige hus i gamlebyen. Byens styre tenker imidlertid offensivt og har klare byutviklingsplaner hvor miljøvern og energiøkonomisering står i fokus. Det planlegges bl.a. vertikalt landbruk, hvor egne høyhus rommer dyrkning av planter til mat.

Tåka letter over Shanghai

Som sagt skal de også utvikle et primærmedisinsk tilbud, og det blir spennende å se hvordan de løser dette i tiden framover. Det kan jo være tema for neste studietur?

Vi takker NAFALM for reisestipend til denne turen hvor vi virkelig fikk oppleve et annerledes helsevesen enn det vi er vant med.

Hilsen Mette og Trygve

 

Referanser:

1. Skjeie H, Skonnord T, Fetveit A, et al. Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice. Scand J Prim Health Care 2013;31:190-6.

2. Skjeie H, Brekke M. 'Big needles, small bodies'-the absence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai: a qualitative study. BMJ Open 2015;5:e009486.

3. Skonnord T, Skjeie H, Brekke M, et al. Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study. BMJ Open 2012;2.

4. Skonnord T, Steen F, Skjeie H, et al. Survey Email Scheduling and Monitoring in eRCTs (SESAMe): A Digital Tool to Improve Data Collection in Randomized Controlled Clinical Trials. Journal of medical Internet research 2016;18:e311.

 

 

Emneord: Utenlandsopphold Av Mette Brekke og Trygve Skonnord
Publisert 5. mai 2017 12:14 - Sist endret 5. mai 2017 12:18