Nettverksbygging i gjestfrie San Diego

Egen forskning, strandliv, surfing og familietid i California. Marthe-Lise Næss-Andresen har jobbet med nettverksbygging ved UCSD, Universitet i California, San Diego.

Jeg er tilknyttet Avdeling for allmennmedisin ved Universitet i Oslo og STORK Groruddalen studien, som er en kohortestudie på en gruppe gravide kvinner med ulik etnisk bakgrunn. Mitt PhD-prosjekt beskriver forekomsten av jernmangel og anemi i en multietnisk befolkning i tidlig svangerskap og postpartum. Prosjektet belyser også sammenhenger mellom jernmangel og anemi hos mor og fødselsvekt/SGA hos barnet.

UCSD

Oppholdet ved UCSD i California ble brukt til nettverksbygging i tillegg til å jobbe med egen forskning. Familien hadde lenge tenkt på mulighet for en slik reise. Jeg var i utgangspunktet litt urolig for å virke påtrengende ved aktivt å oppsøke fremmede kolleger i San Diego. Bekymringen viste seg å være helt unødvendig.

Samtlige kolleger jeg møtte var interesserte både i forskningsprosjektet mitt og Norge. De kan kunsten å få fem minutters bekjentskap til føles som et livslangt vennskap. Plutselig presenteres man videre for nye kollegaer med introduksjonen: «You have to meet my friend from Norway!»

At man som relativt fersk forsker ønsker nye kontakter, eller utenlandske kollegers syn på ens arbeid oppfattes ved UCSD som helt naturlig og som en selvfølge.

Språkbarrieren ble brutt ned. Jeg fikk god trening i å snakke engelsk. Vi fikk gjennomført spennende møter med hematologer og andre forskere. De problematiserte mitt arbeid, diskuterte velvillig og inviterte ikke bare meg, men også hele min familie ut på middag.

Det har vært interessant å diskutere landenes ulike retningslinjer vedrørende gravide, anemi og jernmangel. Den store forskjellen i hvordan helsevesenet er bygget opp i USA og i Norge gav også opphav til tallrike interessante diskusjoner. Det er viktig å huske på at alt er privat i USA, også universitetene. Det kan være vanskelig å finne «nøytral grunn». Dette var imidlertid ikke en relevant problemstilling for mitt prosjekt.

Familie

The Wizarding World of Harry Potter, Universal studios Hollywood L.A

I tillegg til min urologmann, som også var tilknyttet UCSD i perioden, tok vi med oss våre tre barn på 6, 9 og 12 år. Vi ble av andre erfarne globetrottere advart om at det ville bli utfordrende for barna å bytte skole, blir kjent med språk og kultur, og at det ville ta dem minst tre måneder å tilpasse seg. Vi hadde planlagt et opphold på 2 ½ måned... Barna skulle begynne på en liten Montessori skole i San Diego, med total mangel på struktur og der egen nysgjerrighet skulle motivere til læring. Overgangen var mildt sagt stor. Målet med turen for deres del var å lære språk og kultur, og dette lyktes de med. De to siste ukene av oppholdet gikk de på surfeskole og storkoste seg.

USA og politikk

Vi tok turen over dammen sammen med Statsminister Solberg som skulle møte President Trump. Etter møtet uttalte Trump at han foretrekker nordmenn fremfor innvandrere fra ‘sh****le countries’, et utsagn vi til stadighet ble møtt med av folk vi ble kjent med. De aller fleste beklaget Trump på vegne av USA. De var interesserte i vår oppfatning av den amerikanske presidenten og regjeringen. Vi ble til og med intervjuet og fikk vårt syn nokså korrekt gjengitt i den lokale avisen.
(Link:https://pasadenaweekly.com/norwegian-power-couple-fears-the-worst-from-trump-administration/ )

På vårt tre måneders opphold i California, fikk vi et innblikk i den amerikanske turbulente politikken. Utenriksminister Tillerson ble oppsagt via twitter og en stor andel av de ansatte ved det hvite hus sa opp sine stillinger grunnet Trumps oppførsel. Muellers pågående etterforskning på den russiske innblandingen i presidentvalget i 2016 ble omfattende belyst, og anklager om sammensvergelser mellom den russiske regjeringen og Trumps samarbeidspartnere gjennom valgkampen ble viet mye spalteplass. Videre truet Trump med å saksøke Stormy Daniels for 20 millioner USD, han angrep flere FBI tjenestemenn og det kom stadig nye og oppsiktsvekkende «tweeter».  Trump besøkte også San Diego for å se sortimentet av materialer til den planlagte muren han ønsker å sette opp mot Mexico.

Takk

Surfing på Del Mar City Beach, San Diego

Jeg er svært takknemlig for muligheten jeg fikk til å reise utenlands, til å få kontakter ved UCSD og til å forske fulltid uten klinisk arbeid. Det har vært en fantastisk tid for familien som vi alltid vil huske. Jeg har hatt utallige diskusjoner med kollegaer og nye venner om hvordan vårt helsevesen er bygget opp, og reiser hjem med større bevissthet omkring vårt velfungerende system og over allmennlegenes viktige rolle.

Tusen takk til Forskerskolen for økonomisk bidrag som gjorde oppholdet mulig.

Publisert 27. apr. 2018 09:28 - Sist endret 1. juni 2022 09:10