Hvordan komme på trykk

I to dager i begynnelsen av februar var 20 motiverte deltakere samlet  i lokalene til Det norske institutt i Roma for å lære å skrive slik at man kan komme på trykk i dagspressen. NAFALM arrangerte for andre gang kurs i kronikkskriving, denne gang i samarbeid med Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, MUNI-HEALTH-CARE.

Kursdeltakere og kursleder Simen Ekern samlet i hagen utenfor instituttet

Det var en motivert gruppe med ph.d-studenter og veiledere som reiste til Roma for å lære hvordan man skal skrive en kronikk.

Vi var så heldige at Simen Ekern igjen ville undervise på kurset, og som forrige gang fikk vi være i de flotte møtelokalene til Det norske instituttet i Roma som er en del av Universitetet i Oslo. Instituttet ligger fantastisk til på en av Romas 7 høyder, Gianicolohøyden.

Det norske institutt i Roma

Kurset gikk over to dager, mandag 5. og tirsdag 6.februar. Interessen for kurset var stor, og til sammen 20 deltakere tilknyttet begge forskerskolene fikk tilbud om å være med.Gruppen besto av både ph.d-studenter og veiledere fra hele landet og fra Danmark.

På forhånd hadde deltakerne levert utkast til en kronikk, og i løpet av disse to dagene i Roma lærte de under kyndig veiledning av Simen Ekern hvordan de skulle gå frem for å skrive ferdig utkastet og kanskje få det publisert.

Nyttig med personlig oppfølging

Etter å ha fått en teoretisk innføring i hvordan man formidler sitt fag gjennom pressen, ble alle utkastene gjennomgått i plenum. Deretter var det tid til å jobbe videre med utkastene sine, med støtte og hjelp fra kurslederen.

Til slutt fikk vi presentert noen eksempler på hvordan tekstene endret seg når deltakerne brukte det de hadde lært i løpet av disse dagene.

En ivrig kursdeltaker arbeider med kronikken sin

Det ble to intense kursdager, men vi fant allikevel tid til både en ekskursjon rundt i Romas historiske sentrum og til en felles middag. Det sosiale aspektet er viktig når man reiser på kurs sammen, og vi ser at det å bli bedre kjent med deltakere fra et annet fagmiljø er både nyttig og inspirerende.

At deltakerne har hatt nytte av kurset, ser vi allerede nå. Allerede samme uken som kurset fant sted, ble den første kronikken publisert.

Rita Solbakken (MUNI-HEALTH-CARE) fikk sin kronikk om kompetansebehov i kommunehelsetjenesten på trykk i Avisa Nordland: https://www.an.no/debatt/jobb/utdanning/kompetansebehov-i-kommunehelsetjenesten/o/5-4-692611

Trude Anita Hartvigsen (MUNI-HEALTH-CARE) sin kronikk "Tverrfagligheten som forsvant" er publisert i  Avisa Nordland 12.2.2018

Hogne Buchvold (NAFALM) sin kronikk "Verdien av det analoge" ble publisert i BT 18.02.2018 i papir-utgaven og på nett. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/8wqbk1/Verdien-av-det-analoge

Lisbeth Uhrenfeldt (MUNI-HEALTH-CARE) sin kronikk "Brændende varme hænder" ble publisert i avisen Nordjyske stiftstidende 19.2.2018

Ole Rikard Haavet (NAFALM) sin kronikk "Gutter som snubler" er publisert på NRK Ytring 24.2.2018. Kronikken ble også debattert på NRK P2 programmet Ytring søndag 25.februar, mellom kl 11 og 12.

Jill-Marit Moholt (MUNI-HEALTH-CARE) har fått publisert kronikken "Pårørende - det usynlige hjelpekorpset" i Nordnorsk Debatt (drevet av avisa Nordlys).

Marianne Kollerøs Nilsen (MUNI-HEALTH-CARE) sin kronikk "Reseptfrie legemidler er ikke sukkertøy" ble publisert i Adresseavisen 27.2.2018

Anne Kasén sin kronikk "Pasientbegreppet behövs fortsättningsvis inom vården" er publisert i Hufvudstadsbladet 12.3.18

Magnus Hjortdahl (m.fl) (NAFALM) sin kronikk "Ingen skal jobbe alene på legevakt" er publisert i Dagens medisin 14.3.18

 

 

Publisert 20. feb. 2018 14:36 - Sist endret 3. des. 2020 11:17