Konferanse i Toronto og studiebesøk i Boston

Nicolay Harbin har vært på konferanse i Toronto og besøkt Avdeling for farmakoepidemiologi og farmakoøkonomi ved Harvard Medical School. Han har sendt oss denne reiserapporten.

NAPCRG Annual Meeting 2019, Toronto

Gjennom et forskningssamarbeid med svenske og litauiske kolleger hvor vi har undersøkt om CRP kan predikere tilstedeværelse av influensa A eller B hos pasienter med influensalignende sykdom i allmennpraksis, ble jeg oppfordret å sende inn et abstrakt til North American Primary Care Research Group (NAPCRG) konferansen. NAPCRG konferansen er Nord Amerikas største allmennmedisinske forskningskonferanse, hvor det i år var ca. 1100 deltagere tilstede. Majoriteten av deltagere på konferansen er følgelig fra Canada og USA, men flere forskere hadde også tatt turen fra blant annet Storbritannia, Irland, Skottland, Nederland, Belgia, Sverige og Australia. Konferansen gikk over 5 dager, og dekket de fleste fagområdene innenfor det allmennmedisinske feltet, fra den kausale infeksjonsmedisinen i den ene enden til psykiatri og kognitiv terapi i den andre enden. Programmet under konferansen var tettpakket med flere postersesjoner, muntlige presentasjoner, workshops og spesialsesjoner, men det var også satt av tid til nettverksbygging underveis. En spesialsesjon myntet på unge og ferske forskere som jeg fant veldig interessant og nyttig het; Ask the experts: «Secrets of My Research Success». Under denne sesjonen fikk man anledning til å stille hvilket som helst spørsmål til et panel av erfarne forskere innenfor allmennmedisin, alt fra tips rundt arbeidsmetoder til søknad om forskningsmidler og hvordan kombinere forskning med familieliv på best mulig måte. Med andre ord, et flott lavterskel forum for forskere som meg selv.

Selv om konferanseprogrammet var tettpakket fikk vi litt tid til å se byen også. Sammen med kolleger fra Sverige og Nederland dro vi blant annet på basketballkamp mellom Toronto Raptors og Charlotte Hornets, en meget underholdende og til dels «heseblesende» opplevelse (amerikanerne vet å lage underholdning). Siste kvelden deltok vi også på et sosialt arrangement i regi av NAPCRG, med et utrolig dyktig improvisasjonsteater som underholdning.  

Boston

Etter konferansen i Toronto dro jeg videre til Boston for å besøke familie som bor der. Tidligere i høst hadde jeg tatt kontakt med Professor Jerry Avorn ved Harvard, avdelingsleder ved Avdeling for farmakoepidemiologi og farmakoøkonomi ved Harvard Medical School, med spørsmål om muligheten for å presentere mitt eget doktorgradsprosjekt for hans avdeling. Professor Jerry Avorn var en pioner innen utviklingen av kollegabasert terapiveiledning (KTV) som metode, hvor evidensbasert informasjon om medikamenter blir presentert for leger gjennom undervisning fra ikke-kommersielle kolleger eller sponsorer.  KTV er en godt kjent metode ved Avdeling for Allmennmedisin ved UiO, og prinsipper fra denne metoden brukes også i mitt PhD prosjekt (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). Professor Avorn er blant annet forfatter av boken «Powerful Medicines; The Benefits, Risks and Costs of Prescrition Drugs», hvor han som kliniker og forsker skriver om sine egne erfaringer knyttet til hva som er galt (og rett) ved utvikling, utprøving, prissetting og forskrivning av medikamenter. En skarp, velskrevet og ikke minst underholdende bok som anbefales for alle som forskriver reseptbelagte medikamenter.

Professor Avorn og kollegene hans svarte positivt på henvendelsen min og satte opp et lunsjmøte på avdelingen hvor jeg fikk presentert doktorgradsprosjektet mitt. Møtet gikk veldig bra, med god diskusjon og tilbakemeldinger underveis i presentasjonen. Etter presentasjonen hadde jeg en samtale med Professor Avorn og Dr. Micheal Fischer hvor jeg fikk flere tilbakemeldinger og tips vedrørende prosjektet mitt. Alt i alt, et meget hyggelig og lærerikt møte.

Oppholdet i Toronto og Boston har bidratt til nye kontakter, nye perspektiver og inspirasjon til videre arbeid både hjemme og ute. Tusen takk til Nasjonal forskerskole i allmennmedisin som bidro til å gjøre å gjøre dette oppholdet mulig.

Emneord: Utenlandsopphold Av Nicolay Harbin
Publisert 13. des. 2019 14:26 - Sist endret 19. apr. 2022 15:30