Kurs i Mixed Models, Amsterdam

NAFALM gir også støtte til å delta på kurs utenlands. Hogne Buchvold har vært på kurs i Amsterdam, og har sendt oss denne rapporten.

Å gjøre analyse på nøstede eller longitudinelle data kan være vanskelig, og spesielt kan det være krevende å få oversikt over de ulike statistiske metodene. Professor Jos Twisk har forsøkt å gjøre noe med dette. Han har skrevet to lærebøker med en praktisk vinkling der hovedfokus er på mixed models, og longitudinelle analyser. Kurset i Amsterdam er en praktisk gjennomgang av teori og praksis (daglig data lab) av hans siste bok der en får en grundig gjennomgang av ulike anvendelser av mixed models og GEE/marginale modeller.

Kurset krever at en er godt kjent med statistikkens grunnprinsipper samt logistisk og lineær regresjon. En bør også være godt kjent med software som STATA eller SPSS .

Jeg deltok på kurset i januar 2019.  Professor Twisk gjør en god jobb med å formidle et vanskelig tema, og jeg anbefaler alle som skal gjøre longitudinelle analyser å delta på kurset. Det er verdt å merke seg at han i høst semester annen hvert år holder et ukes kurs i Tromsø om er tilnærmet likt kurset i Nederland. Skulle du ha spørsmål om kurset ta gjerne kontakt.

Kurset foregår sentralt i Amsterdam og går over 4 dager: torsdag-fredag, og mandag tirsdag. For min del ble det til at min kone kom ned og vi hadde en hyggelig helg i Amsterdam sammen. 
 

Hogne Buchvold


Litteratur:

Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology 2nd Edition 

Applied Multilevel Analysis: A Practical Guide for Medical Researchers (Practical Guides to Biostatistics and Epidemiology)

 

Publisert 23. jan. 2019 11:39 - Sist endret 23. jan. 2019 11:43