Simulering og tverrprofesjonelt samarbeid i København

Lene Lunde har vært på forskningsopphold i København. Her kommer hennes reisebrev.

Mitt doktorgradsprosjekt omhandler bruk av simulering for å trene studenter i tverrprofesjonelt samarbeid gjennom kliniske situasjoner som håndteres i primærhelsetjenesten. CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) i København er kjent for forskning og kurs innen simulering. De har spesielt fokus på tekniske ferdigheter for ferdig utdannet helsepersonell, men har også kurs innen pedagogikk, kommunikasjon og tverrprofesjonelt samarbeid for studenter og ferdig utdannede.

CAMES har lokaler på Rigshospitalet (Teilum og Aldensrogade) og på Herlev Sykehus. I lokalene på Teilum er det mange simuleringsrom med avansert simuleringsutstyr. Her gjennomfører de en mengde simuleringskurs i ulike tekniske ferdigheter hovedsakelig for ferdig utdannede leger. I Aldensrogade gjennomfører de i hovedsak kommunikasjons og tverrfaglig trening for medisin- og sykepleiestudenter. På CAMES Herlev har de ulike kurs for ferdig utdannede leger og sykepleiere, samt kurs i robotteknikk.

Jeg ble tildelt fast arbeidsplass på PhD-kontoret CAMES-RH Teilumbygningen. For å komme meg dit måtte jeg gå gjennom Felledparken. Her var det store åpne områder og massive trær.

I forkant av oppholdet hadde jeg fått tilsendt et godt program med møtepunkter med ulike deler av organisasjonen, både ansatte og kurs. Allerede dag 2 fikk jeg presenterte meg og mitt prosjekt for alle som hadde anledning til å komme. På den måten var det lett å nå ut til de jeg enda ikke hadde avtalt å møte.

I løpet av de 6 ukene jeg har vært på CAMES har jeg møtt mange dyktige folk og fått deltatt på flere kurs. Ukene gikk utrolig fort!

Jeg har deltatt på flere kurs om kommunikasjon og veiledning, både for ferdig utdannede leger og sykepleiere og for legestudenter og sykepleiestudenter. Kursene har hatt fokus på veilederrollen, gi informasjon til pasienter, utskrivelsessamtaler og pårørendesamtaler. Det eneste tverrfaglige kurset var kurset om utskrivelsessamtale, ellers var alle monofaglige. I tillegg har jeg fått være observatør på simulering med nyutdannede sykepleiere som skulle utføre ABCDE hos en sepsispasient. Jeg fikk også observere simulering med nyutdannede leger med fokus på klinisk observasjon.

Det var spesielt gøy å komme på CAMES Herlev og se at mitt besøk hadde kommet opp på tavlen.

Det var helt perfekt for meg å reise på utenlandsopphold før jeg var ferdig med analyser av eget materiale. Alle samtalene og spørsmålene disse ukene har fått meg til å tenke og reflektere over metoder og analyser. Jeg har blant annet fått spennende innspill på artikkelskriving, blitt utfordret på overordnet teorivalg og metoder og fått innspill på mange aktuelle artikler jeg kan lese. Jeg har også blitt godt mottatt som en del av stipendiatene på PhD-kontoret, tatt del i hverdagslivet i lunsjen og i skravlet med folk korridorene. De har pekt meg i riktig retning når jeg har rotet meg bort, introdusert meg for nye folk, dratt meg med på spennende ting på simuleringsrommene og virket genuint interessert i å ha meg på besøk. Det gjør det enkelt å være norsk i Danmark.

I tillegg har jeg opplevd København fra sin beste side, med flott sommer og høstvær. Jeg har tatt meg tid til å være turist og har gått flerfoldige kilometer. Jeg har sett den lille havfrue, vært i Assistentens Kirkegård og ved H.C Andersen sin gravstein, gått i gågatene, tatt en båttur, sett det berømte festningsanlegget Kastellet og selvfølgelig Amalienborg. Jeg har spist danske smørrebrød og smakt meg gjennom en hel verden av mat i Torvhallerne.

Tusen takk til NAFALM for støtte til forskningsoppholdet. Det har vært en spennende og lærerik opplevelse.

 

Hilsen Lene Lunde

Emneord: Utenlandsopphold Av Lene Lunde
Publisert 7. okt. 2019 15:24 - Sist endret 22. juli 2020 10:49