Migrasjon og helse på den amerikanske vestkysten

Elisabeth Strømme tok med seg partner og barn på et seks ukers forskningsopphold ved University of North Carolina at Chapel Hill.

Mitt doktorgradsprosjekt tar for seg helseplager hos flyktninger, og hvordan byrden av helseplager endrer seg gjennom fluktens ulike faser. Mye av forskningen som omhandler ulike folkehelseaspekter knyttet til migrasjon kommer fra USA. Jeg var så heldig å bli ønsket velkommen til professor Krista Perreira ved University of North Carolina at Chapel Hill som har jobbet med tematikken migrasjon og helse i en årrekke. Våren 2019 fikk jeg derfor muligheten til å tilbringe seks uker i et vibrerende forskningsmiljø på den amerikanske østkysten.

Forskningstriangelet, som University of North Carolina at Chapel Hill er en del av, ligger som en liten, grønn og liberal oase i en ellers konservativ sørstat. Akademikerne på Department of Social Medicine har vært viktige stemmer i debatten for bedre tilgang til helsetjenester for underpriviligerte og migranter både på delstatlig og føderalt nivå.

Som visiting researcher ble jeg møtt av et nydelig campus-område og utrolig talentfulle og hjelpsomme kollegaer. Fra første dag ble jeg inkludert på møter, seminarer og i kaffepauser og fikk gode innspill til eget prosjekt, analyser og artikkelutkast. Jeg deltok i undervisning av medisinstudenter, blant annet en simulert høring i Senatet som belyste hvordan ulike samfunnsaktører vil håndtere de 30 millionene amerikanere som i dag står uten helseforsikring. Videre fikk jeg følge forelesninger om utviklingen av det amerikanske helsesystemet, eller the non-system, som foreleser professor Job Oberlander kaller det, samt besøke en klinikk for innbyggere uten helseforsikring, hvorav svært mange migranter.

 

Med på lasset over Atlanteren var også partner og barn. Vi hadde stor glede av å være på tur sammen og både store og små sitter igjen med mange fine erfaringer av å møte noe ukjent og samtidig oppleve at mennesker er nokså like overalt. Noen opplevelser kommer til å huskes ekstra godt, som da vi var evakuerte i vaskekjelleren på grunn av tornadovarsel. Vi fikk kjenne på høy puls da vi kjørte bil i rushtrafikken på Manhattan, undring da vi traff mange vaskekte Trump-supportere i Washington DC og feriefølelse da vi vasset blant ville hester på sandbankene på kysten. Etter den kortvarige tilværelsen som høyst frivillige ‘migranter’ var det også fint å vende hjem til Bergen, et privilegium som flyktningene som deltar i studien min er brutalt frarøvet.

Jeg retter en stor takk til Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) for den økonomiske støtten som muliggjorde dette utvekslingsoppholdet. Det er svært fruktbart å knytte kontakter på tvers av landegrenser når man jobber med spørsmål av internasjonal karakter slik som migrasjon og helse. Jeg er overbevist om at jeg har hentet med meg mange nyttige erfaringer, både på et faglig og personlig plan, som vil styrke mitt doktorgradsprosjekt. Dersom du er NAFALM doktorgradsstudent og vurderer et utenlandsopphold vil jeg absolutt anbefale å gripe muligheten.

Vennlig hilsen

Elisabeth

 

Emneord: Utenlandsopphold Av Elisabeth Strømme
Publisert 4. juni 2019 09:43 - Sist endret 22. juli 2020 10:51