English version of this page

EXCEED – Nettverk for økonomisk evaluering

EXCEED er et nettverk bestående av forskere innen fagområdet økonomisk evaluering. Nettverket er opprettet for å styrke forskning innen fagområdet.

Nettverket består av forskere med bakgrunn innen helseøkonomi, medisin og statistikk ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og Avdeling for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Prosjekter omfatter evalueringer basert på matematiske simuleringsmodeller, samt økonomisk evaluering av randomiserte forsøk og andre intervensjoner i helsetjenesten.

Forskningsområder/Prosjekter

EXCEED – screening og forebygging

 • Screening mot livmorhalskreft
 • HPV-vaksinasjon
 • Screening mot tarmkreft
 • Screening mot lungekreft

EXCEED - folkehelse

 • Modellering av sykelig overvekt
 • UngArena+ - Tønsberg

EXCEED - legemidler

 • PRECISE – Evaluering av usikker evidens i persontilpasset medisin

EXCEED – spesialisthelsetjenesten

 • Økonomisk evaluering i spesialisthelsetjenesten
 • COMET Rehabilitering (UiO)
 • OPTIM-Park (UiO)
 • Pårørendeinvolvering (UiO)

EXCEED – kommune

Norsk samarbeidspartnere:

Moss kommune

Stange kommune

Oslo universitetssykehus

Internasjonale samarbeidspartnere:

Deakin University, Australia

University of York, UK

University of Sheffield, UK

University of Bristol, UK

Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, US

Linköping Universitet, Sverige

Universitetet i Tampere, Finland

 

Publisert 1. feb. 2022 15:03 - Sist endret 19. sep. 2022 09:37

Kontakt

 • Eline Aas, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo 
 • Gudrun MW Bjørnelv, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU