English version of this page

Trygg ved livets slutt – SAFE-studien

I dette prosjektet undersøker vi kompleksiteten rundt behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase og hvordan ulike former for pleie og omsorg påvirker helserelatert livskvalitet hos kreftpasienter og pårørende.

Image may contain: Green, Text, Font.

Aktuelt

  • colourbox43046710 Focus group interviews 17. feb. 2021

    We have completed four focus group interviews with health care personnel in two municipalities in Norway, Moss and Stange.

  • eline_aas_2021 Trygg ved livets slutt 16. feb. 2021

    Presentasjon av SAFE-prosjektet helse- og mestringsutvalget i Moss kommune, sak i Moss Avis

Om prosjektet 

Forskerne i SAFE ser vi har for lite kunnskap om hvilken oppfølging og behandling kreftpasienter faktisk mottar mot slutten av livet. Videre vet vi lite om hvorvidt pasienter, pårørende og omsorgsgivere har den samme oppfatningen om hva som gir trygg behandling av høy kvalitet.

I dette prosjektet vil forskerne bruke kvantitative metoder (registerdata og tverrsnitts-studie) og kvalitative metoder (intervju) for å beskrive hvordan pleie og omsorg utføres i livets sluttfase, og hvilke faktorer som påvirker kreftpasienters valg av helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet, som forskerne har kalt SAFE-studien, består av eksperter innen fagfelt som palliasjon, etikk, helseøkonomi og samfunnsfag, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Prosjektet vil fremskaffe grunnleggende kunnskap om hvordan situasjonen er for kreftpasienter i livets sluttfase, og dermed gjøre det enklere å kunne tilby en helhetlig behandling i en vanskelig tid.

Finansiering

Kreftforeningen støtter prosjektet med 3.5 millioner over 4 år.

Start og slutt

Juli 2020 til Des 2023

Publisert 8. sep. 2020 11:45 - Sist endret 16. feb. 2021 13:52