Deltakere i Salutogenese hos pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer