Ingunn Leeber

Bilde av Ingunn Leeber
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Salutogenese (helseskapende prosesser). Kunnskap om hva som skaper og styrker helse, hvordan denne kan anvendes i å bygge gode lokalsamfunn, folkehelse og i møte med kronisk syke, særlig der vi mangler andre behandlningsmetoder.
 • Mennesket sett i et helhetsperspektiv, biopsykososial helseforståelse, psykonevroimmunoendokrinologisk modell (PNIE).
 • Metakognitiv terapi (MCT) som metode for å styrke evnen til å takle livets påkjenninger.
 • Samspillet natur kultur og helse, NaKuHel; metode for å implementere salutogene prinsipper i folkehelsearbeidet, etablering av lokale møteplasser med lav terskel for deltakelse i givende aktiviteter og tilgang på sosiale nettverk.
 • MUPS (medisinsk uforklarte plager og symptomer); høy grad av lidelse, svekket livskvalitet, få behandlingsverktøy.

Bakgrunn

 • Cand. med. Universitet i Oslo (UiO) 2011
 • Ph.d. stipendiat ved HELSAM, UiO
 • Spesialist i allmennmedisin 2018
 • Fastlege på Nøtterøy, i Re og Tønsberg
 • Lege i Spesialisering, Geriatrisk avdeling Sykehuset i Vestfold.
 • Kognitiv terapi for allmennleger
 • MCT Masterclass https://mct-institute.no

Verv

 • Styremedlem i NaKuHel Norge http://www.nakuhel.no
 • Leder i Allmennlegeutvalget Tønsberg

 

Publisert 25. aug. 2020 12:11 - Sist endret 7. sep. 2020 10:12