HelseOpp spørreundersøkelse

Gjennom denne spørreskjemaundersøkelsen kartlegges tilstedeværelse av ulike helsefremmende faktorer hos pasienter med medisinsk uforklarte symptomer.

Invitasjon til spørreundersøkelse

Tilgang til innholdet "Invitasjon til spørreundersøkelsen HelseOpp" som tekst.

Delta i spørreundersøkelsen

Om undersøkelsen

Spørreunderøkelsen blir gjennomføres av forskere ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Dersom du har spørsmål relatert til studiedeltakelse, ta kontakt med oss på e-post: ingunnleeber@medisin.uio.no

HelseOpp-undersøkelsen skal  kartlegge helse hos personer med uforklarte symptomer. Hvis svaret er ja på spørsmålene nedenfor, ønsker vi å invitere deg til å delta:

  • Har du pågående fysiske symptomer som har vart mer enn tre måneder (f.eks. kroniske smerter, utmattelse, fordøyelsesplager)?
  • Har du blitt undersøkt uten at noen sikre funn forklarer symptomene dine?
  • Mener fastlegen at symptomene dine er tilstrekkelig utredet?
  • Har du en funksjonssvikt som har vart mer enn tre måneder (f.eks redusert deltakelse i arbeid eller sosialt liv)?
  • Er du over 18 år?

Personlige data og personvern

Alle svarene behandles anonymt. Ingen kan knytte dine svar til din identitet.


Infofilm: Medisinsk uforklarte symptomer (MUPS)

Publisert 13. des. 2021 08:04 - Sist endret 10. mai 2022 11:44