Deltakere i Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Odd Martin Vallersnes Førsteamanuensis +47 93082583 o.m.vallersnes@medisin.uio.no
Mette Brekke Professor +47 22850604 +47 92832865 (mob) mette.brekke@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Dag Jacobsen, Professor ved akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål
  • Øyvind Ekeberg, Professor ved Avdeling for atferdsfag, UiO