Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo

Behandling ved Legevakten og oppfølging etter forgiftningen

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Studien  vil beskrive behandling av rusmiddelforgiftninger ved legevakt og observasjonsrutinen som er i bruk ved Legevakten i Oslo, for å identifisere faktorer knyttet til komplikasjoner og sykehusinnleggelser og vurdere sikkerheten av behandling på legevaktsnivå. Det er en prospektiv observasjonell studie der pasientene inkluderes fortløpende.

Mål

Prosjektets mål er å undersøke behandling av akutte rusmiddelforgiftninger på legevaktsnivå og beskrive dagens observasjonsrutine for vurdering av slike forgiftninger ved Legevakten i Oslo, identifisere faktorer som kan knyttes til komplikasjoner og sykehusinnleggelser, samt gjøre en vurdering av observasjonsrutinens sikkerhet.

Kartleggingen av oppfølging etter forgiftningen vil kunne legge grunnlag for framtidige intervensjoner overfor pasientgruppen. Legevaktens observasjonsrutine er enkel og lavteknologisk og kan brukes ved andre legevakter og akuttmottak.

Bakgrunn

Akutte rusmiddelforgiftninger er et stort helseproblem. I Oslo behandler mange av disse pasientene ved Legevakten. Pasientgruppens høye langtidsdødelighet og sykelighet har blitt dokumentert, men det finnes lite kunnskap om intervensjoner og oppfølging.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk Forskningsfond

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Legevakten i Oslo, Avdeling for Allmennmedisin UiO og Forskningsgruppen innen klinisk toksikologi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Start - slutt

2011 - 2025

Publisert 6. sep. 2011 11:37 - Sist endret 17. feb. 2020 09:24

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere