Kildedatabase

I løpet av prosjektperioden har vi samlet inn en rekke interessante kilder som er relevant for antibiotikaresistensens historie i Norge. Nedenfor følger et antall. Vi har også samlet endel referanseverk og innholdsfortegnelser som kan komme til nytte innenfor andre fagfelt.

1. Artikler

2. Innholdsfortegnelser

3. Legemiddelregulering

4. Reklamer

Publisert 7. okt. 2015 13:25 - Sist endret 27. okt. 2017 12:40