Artikler

Her er samlet artikler relatert til antibiotikaresistens, klippet fra "tidsskrift for den norske legeforening". Artiklene er samlet i en pdf-fil pr. år.

Sist endret 29. aug. 2013 16:10 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:10 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:11 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:12 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:13 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:14 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:14 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:14 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:14 av amundp@uio.no
Sist endret 29. aug. 2013 16:14 av amundp@uio.no