Arbeidsevne og deltakelse innen arbeidsrettet rehabilitering (avsluttet)

Hovedhensikt med prosjektet er å belyse kjennetegn som er av betydning for arbeidsdeltakelse for brukere innen døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Det tas sikte på å belyse:

  • Kjennetegn som predikerer arbeidsdeltakelse blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering
  • Endringer i opplevd arbeidsevne for personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering.
  • Opplevelse av endring i arbeidsevne og arbeidsdeltakelse blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering.

Mål

Hovedhensikt med prosjektet er å belyse kjennetegn som er av betydning for arbeidsdeltakelse for brukere innen døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering, samt undersøke hvordan denne brukergruppen opplever endringer i egen arbeidsevne og prosessen mot arbeidsdeltakelse.

Bakgrunn

Dataene samles inn blant klientene på Attføringssenteret i Rauland.

Finansiering

Attføringssenteret i Rauland

Samarbeid

Attføringssenteret i Rauland

Start - slutt

2010-2014

Publikasjoner

Tore Norendal Braathen, Kaj Bo Veiersted and Jan Heggenes : Improved work ability and return to work following vocational multidisciplinary rehabilitation of subjects on long-term sick leave in Journal of Rehabilitation Medicine 39/2007

Publisert 1. apr. 2011 14:55 - Sist endret 4. juni 2020 12:16

Kontakt

Prosjektleder:

Gunnar Tellnes

Stipendiat:

Tore Norendal Braathen

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere