English version of this page

Arbeidsmedisin og trygdemedisin

Vi forsker på tema som er relatert til arbeidsmedisin, trygdemedisin, helsefremming, forebygging og arbeidsrettet rehabilitering.

Om gruppen

Mer info om vår forskning og tilknyttede forskningsprosjekter publiseres senere.

Samarbeidende institusjoner 

Vi samarbeidet med en rekke ulike institusjoner som STAMI, NAV, NTNU, FHI, Sykehuset i Telemark HF, Flymedisinsk institutt, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering/Rehabiliteringssenteret AIR, Oslo Universitetssykehus (OUS), Den norske legeforening (Dnlf), NaKuHel Asker, Norsk forening for folkehelse (NOPHA), The European Public Health Association (EUPHA), Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU), andre avdelinger ved Institutt for helse og samfunn (Helsam),

 

 

Publisert 24. feb. 2011 17:26 - Sist endret 24. juni 2020 10:16