Behandlingskostnader for brystkreft (avsluttet)

Før og etter mammografiscreeningen startet.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Full prosjektpresentasjon finnes på engelsk.

Første del av prosjektet er å kartlegge kostnader ved selve screeningen fra et sammfunnsmessig perspektiv, herunder direkte kostnader (eks. mammogram, ultralyd, biopsi, mammografibusser), reisekostnader for kvinnene, og produktivitetstap som følge av at kvinnene er borte fra jobb. Denne delen bruker data aggregert på kommunenivå.

Den andre delen av prosjketet er å sammenligne behandlingskostnader for brystkreftpasienter, før og etter screeningen startet. Hvis f.eks. screeningen gjør at krefttilfellene oppdages tidligere, kan man se hvordan dette påvirker behandlingskostnadene for tilfeller diagnostisert før og etter screeningprogrammet ble innført i de ulike fylkene. Man kan også sammenligne kostnader for ulike stadier/svulststørrelser og ulike pasientgrupper (sosioøkonomiske og –demografiske variabler). Denne delen bruker data på individnivå.

Finansiering

NFR 

Start - slutt

2009.07.01 - 2011.09.01 

Publisert 3. apr. 2011 16:33 - Sist endret 31. juli 2012 13:37