English version of this page

Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

HERO er et kjernemiljø for helseøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Vår forskningsvirksomhet har forankring i samfunnsøkonomi og vektlegger samarbeid med medisinere, samfunnsvitere, og statistikere.

Om nettverket

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved UiO er et resultat av en større nasjonal satsning 1998-2011 med Norges Forskningsråd som sentral bidragsyter. For tiden er rundt 40 forskere tilknyttet nettverket som danner HEROs virksomhet. Forskerne deltar i faglige nettverk både i Europa og USA.

HERO er et samarbeid mellom tre forskningsenheter ved UiO:

Skriftserien

HERO's online skriftserie i helseøkonomi ble etablert i 1999, og teller i dag over 150 titler. Se oversikt over alle titler i skriftserien.

 
Publisert 8. mars 2011 17:17 - Sist endret 28. mai 2020 12:56

Kontakt

Forskningsleder

Tor Iversen

Postadresse

HERO / Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
PB 1089 Blindern, 0317 Oslo

Besøksadresse

Harald Schjelderups hus, inngang 2, 2. etasje i Forskningsveien 3A

Prosjekter