English version of this page

Elektronisk samhandling mellom hjemmesykepleien, fastlegen og sykehus (avsluttet)

Den overordnede hensikten med prosjektet er å få økt innsikt i og kunnskap om betydningen av elektronisk samhandling mellom hjemmesykepleien, fastleger og sykehus. Vi er spesielt opptatt av hvilken betydning det har for kvaliteten og nøyaktigheten på informasjonen som utveksles mellom aktørene. I tillegg undersøker vi hva som skjer når sentrale føringer og standardiseringer implementeres og tar i bruk i ulike lokale praksiser.

Prosjektet er finansiert av NFRs forskningsprogram Helse- og omsorgstjenester (prosjekt 196365) og gjennomføres i tidsperioden 2010-2014.

Dette prosjektet er hovedsakelig presentert på engelsk nettside.

Publisert 19. des. 2013 15:57 - Sist endret 7. feb. 2020 15:16

Kontakt

Prosjektleder

Ragnhild Hellesø

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere