Grunnlagsproblemer i medisinsk etikk og medisinfilosofi

Forskningsfokus

  • Sykdoms og omsorgsbegrepet, forståelse av sykdom og sykdomserfaringer
  • Empati og moralsk sensitivitet, omsorgsetikk
  • Naturrett og etikk ved livets slutt
  • Medisinens fagdidaktikk med spesielt fokus på bruk av film og litteratur i undervisningen

Prosjekter

  • CEEBIM - Collective Evil and Ethical Subjectivism
  • MOREDIFA - Moral residue, moral distress and fallibility in medical ethics

Samarbeid

Publisert 24. juni 2015 12:48 - Sist endret 5. mars 2019 15:35