English version of this page

Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)

God tannhelse har stor betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Mange eldre som får kommunale hjemmetjenester får ikke den tannhelsetjenesten de trenger fordi samhandlingen mellom ulike nivåer og profesjoner er utilstrekkelig.

De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om prosjektet på den engelske hjemmesiden

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Oral health and oral health-related quality of life among older adults receiving home health care services: A scoping review. Gerodontology. ISSN 0734-0664. doi: 10.1111/ger.12649. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Skudutyte-Rysstad, Rasa & Ansteinsson, Vibeke Elise (2022). Oral helse og sunn aldring, med fokus på eldre i hjemmebasert omsorg.
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Behovsdrevet innovasjon - et verktøy for samskaping av en vitenskapelig modell for bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten​.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise (2022). CORAL prosjektet: Design av en kompleks intervensjon gjennom samskaping.
 • Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hovden, Ewa Alicja Szyszko & Skudutyte-Rysstad, Rasa (2022). Connecting ORAL health- and home healthcare service for patients receiving home healthcare in Norway.
 • Henni, Silje Havrevold (2022). CORAL - samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten for å bedre ivareta eldres tannhelse.
 • Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Korzeniewska, Lubomiła & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Det må være noen andres ansvar – om samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten.
 • Uhlen, Marte-Mari Nordsetmoen; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Ansteinsson, Vibeke Elise (2022). Challenges in providing dental care for non-institutional care-dependent older adults in Norway.
 • Hassan, Hero Ibrahim; Ansteinsson, Vibeke Elise; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Oral healthcare related beliefs among personnel working in home care services in Norway.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). The dental service and home-care services , two disintegrated services – us and them.
 • Uhlen, Marte-Mari Nordsetmoen & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). - Tannhelsepersonells erfaringer med tannbehandling av eldre, hjemmeboende pasienter og samhandling med hjemmetjenesten .
 • Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Henni, Silje Havrevold (2021). Hva er CORAL? Introduksjon til prosjektet.
 • Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). CORAL –Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway.
 • Henni, Silje Havrevold; Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke Elise & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Challenges in Establishing Integrated Oral Care for Elderly Receiving Home-Based Health Care.
 • Hellesø, Ragnhild (2021). CORAL - nye muligheter i samhandlingen rundt den hjemmeboende pasienten.
 • Hassan, Hero Ibrahim; Ansteinsson, Vibeke Elise; Gjelseth Dalbak, Ellen Thea; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Kunnskap og holdninger til oral helse hos de ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester.
 • Hellesø, Ragnhild (2021). Samhandling om den hjemmeboende pasient - utfordringer og muligheter.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Praksisnær forskning og CORAL.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise (2021). Towards adequate oral health care for older home care patients- what are the barriers and the facilitators?
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Brukermedvirkning og samskaping i CORAL.
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Older adults’ experiences with dental health services in Norway.
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko & Ansteinsson, Vibeke Elise (2021). Orientering om CORAL prosjektet.
 • Hellesø, Ragnhild; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Ansteinsson, Vibeke; Henni, Silje Havrevold & Skudutyte-Rysstad, Rasa (2020). Overview, ambitions and roles in CORAL - introduction to the project.
 • Dyvi, Ellen beate (2020). Hjemmeboende pasienter kartlegges, for å bedre tjenestetilbudet. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130, s. 948–949.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2020 15:00 - Sist endret 9. feb. 2022 12:50