English version of this page

Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)

God tannhelse har stor betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Mange eldre som får kommunale hjemmetjenester får ikke den tannhelsetjenesten de trenger fordi samhandlingen mellom ulike nivåer og profesjoner er utilstrekkelig.

De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om prosjektet på den engelske hjemmesiden

Publikasjoner

 • Skudutyte-Rysstad, Rasa & Ansteinsson, Vibeke Elise (2022). Oral helse og sunn aldring, med fokus på eldre i hjemmebasert omsorg.
 • Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). CORAL –Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway.
 • Henni, Silje Havrevold; Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke Elise & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Challenges in Establishing Integrated Oral Care for Elderly Receiving Home-Based Health Care.
 • Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Henni, Silje Havrevold (2021). Hva er CORAL? Introduksjon til prosjektet.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Praksisnær forskning og CORAL.
 • Hellesø, Ragnhild (2021). CORAL - nye muligheter i samhandlingen rundt den hjemmeboende pasienten.
 • Hellesø, Ragnhild (2021). Samhandling om den hjemmeboende pasient - utfordringer og muligheter.
 • Hassan, Hero Ibrahim; Ansteinsson, Vibeke Elise; Gjelseth Dalbak, Ellen Thea; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Kunnskap og holdninger til oral helse hos de ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester.
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko & Ansteinsson, Vibeke Elise (2021). Orientering om CORAL prosjektet.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise (2021). Towards adequate oral health care for older home care patients- what are the barriers and the facilitators?
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Brukermedvirkning og samskaping i CORAL.
 • Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Older adults’ experiences with dental health services in Norway.
 • Dyvi, Ellen beate (2020). Hjemmeboende pasienter kartlegges, for å bedre tjenestetilbudet. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130, s. 948–949.
 • Hellesø, Ragnhild; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Ansteinsson, Vibeke; Henni, Silje Havrevold & Skudutyte-Rysstad, Rasa (2020). Overview, ambitions and roles in CORAL - introduction to the project.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2020 15:00 - Sist endret 9. feb. 2022 12:50