English version of this page

Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)

God tannhelse har stor betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Mange eldre som får kommunale hjemmetjenester får ikke den tannhelsetjenesten de trenger fordi samhandlingen mellom ulike nivåer og profesjoner er utilstrekkelig.

De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om prosjektet på den engelske hjemmesiden

Publisert 3. sep. 2020 15:00 - Sist endret 23. nov. 2020 08:45