English version of this page

Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)

God tannhelse har stor betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Mange eldre som får kommunale hjemmetjenester får ikke den tannhelsetjenesten de trenger fordi samhandlingen mellom ulike nivåer og profesjoner er utilstrekkelig.

De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om prosjektet på den engelske hjemmesiden

Publikasjoner

  • Silje Havrevold Henni; Vibeke Elise Ansteinsson; Ragnhild Hellesø & Ewa Alicja Szyszko Hovden (2021). CORAL –Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway.
  • Ragnhild Hellesø; Vibeke Ansteinsson; Ewa Alicja Szyszko Hovden; Rasa Skudutyte-Rysstad & Silje Havrevold Henni (2021). Hva er CORAL? Introduksjon til prosjektet..
  • Ragnhild Hellesø (2021). Samhandling om den hjemmeboende pasient - utfordringer og muligheter.
  • Hero Ibrahim Hassan; Vibeke Elise Ansteinsson; Ellen Thea Gjelseth Dalbak; Rasa Skudutyte-Rysstad & Ewa Alicja Szyszko Hovden (2021). Kunnskap og holdninger til oral helse hos de ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester.
  • Ragnhild Hellesø (2021). CORAL - nye muligheter i samhandlingen rundt den hjemmeboende pasienten.
  • Silje Havrevold Henni; Ragnhild Hellesø; Vibeke Elise Ansteinsson & Ewa Alicja Szyszko Hovden (2021). Challenges in Establishing Integrated Oral Care for Elderly Receiving Home-Based Health Care.
  • Ragnhild Hellesø; Ewa Alicja Szyszko Hovden; Vibeke Ansteinsson; Silje Havrevold Henni & Rasa Skudutyte-Rysstad (2020). Overview, ambitions and roles in CORAL - introduction to the project..
  • Ellen beate Dyvi (2020). Hjemmeboende pasienter kartlegges, for å bedre tjenestetilbudet. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130, s 948- 949

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2020 15:00 - Sist endret 23. nov. 2020 08:45