Silje Havrevold Henni

Bilde av Silje Havrevold Henni
English version of this page
Mobiltelefon +47 41101825
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Utvikling, testing og evaluering av intervensjoner
 • Data visualisering
 • eHelse
 • Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende eldre som mottar hjemmesykepleie
 • Rolle og funksjon til avanserte geriatriske sykepleiere / avanserte kliniske sykepleiere
 • Integrering av avanserte geriatriske sykepleiere / avanserte kliniske sykepleiere i det norske helsevesenet

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap

Utdanning

 • 2015 – 2020 PhD, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2015 Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2011 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Agder
 • 2008 – 2008 Ex.Phil og Ex.Fac, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring

 • 2020 –  Postdoc, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2021 – 2022 Postdoc, Department of Biomedical Informatics, Columbia University
 • 2015 – 2020 Stipendiat, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2014 – 2015 Sykepleier i fagteam, Gullhaug bo - og behandlingshjem, Norlandia Care
 • 2011 – 2013 Sykepleier, Medisinsk divisjon, Kardiologisk seksjon 3H, Stavanger Universitetssjukehus
 • 2011 – 2011 Sykepleier, Kirurgisk divisjon, Gastro kirurgisk avdeling 6H, Stavanger Universitetssjukehus

Forskerstipend

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Oral health and oral health-related quality of life among older adults receiving home health care services: A scoping review. Gerodontology. ISSN 0734-0664. doi: 10.1111/ger.12649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henni, Silje Havrevold; Maurud, Sigurd; Fuglerud, Kristin Skeide & Moen, Anne (2022). The experiences, needs and barriers of people with impairments related to usability and accessibility of digital health solutions, levels of involvement in the design process and strategies for participatory and universal design: a scoping review. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 22(35). doi: 10.1186/s12889-021-12393-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerde, Ellen; Moen, Anne & Henni, Silje Havrevold (2021). Sykepleieres erfaringer og utfordringer med perifer venekanylering. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 16. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.86808. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2020). Perceptions of the scope of practice of nurse practitioners caring for older adults: level of agreement among different healthcare providers. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. doi: 10.1111/scs.12861. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2019). The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 28(15-16), s. 2911–2923. doi: 10.1111/jocn.14889. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. 13(3). doi: 10.1111/opn.12188. Fulltekst i vitenarkiv
 • Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold & Myrstad, Hanne (2016). Utfordringer med å etablere en ny praksis. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/sykepleienf.2016.59483. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Korzeniewska, Lubomiła & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). Det må være noen andres ansvar – om samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten.
 • Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2022). The dental service and home-care services , two disintegrated services – us and them.
 • Henni, Silje Havrevold (2022). CORAL - samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten for å bedre ivareta eldres tannhelse.
 • Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hovden, Ewa Alicja Szyszko & Skudutyte-Rysstad, Rasa (2022). Connecting ORAL health- and home healthcare service for patients receiving home healthcare in Norway.
 • Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). CORAL –Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway.
 • Henni, Silje Havrevold; Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke Elise & Hovden, Ewa Alicja Szyszko (2021). Challenges in Establishing Integrated Oral Care for Elderly Receiving Home-Based Health Care.
 • Hellesø, Ragnhild; Ansteinsson, Vibeke; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Henni, Silje Havrevold (2021). Hva er CORAL? Introduksjon til prosjektet.
 • Hellesø, Ragnhild; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Ansteinsson, Vibeke; Henni, Silje Havrevold & Skudutyte-Rysstad, Rasa (2020). Overview, ambitions and roles in CORAL - introduction to the project.
 • Antypas, Konstantinos; Henni, Silje Havrevold & Kirkevold, Marit (2019). Masterutdanning i AKS kan styrke kommunal primærhelsetjeneste. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Henni, Silje Havrevold (2018). En presentasjon av rollen og funksjonen til avanserte geriatriske sykepleiere i Norge.
 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). Strengthening geriatric competence in primary health care in Norway: the role of the Advanced Geriatric Nurses.
 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). STRENGTHENING GERIATRIC COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE IN NORWAY: THE ROLE OF THE ADVANCED GERIATRIC NURSES. Innovation in Aging. ISSN 2399-5300. 2, s. 133–133. doi: 10.1093/geroni/igy023.487.
 • Henni, Silje Havrevold & Foss, Christina (2018). A description of the role of advanced geriatric nurses in Norway – A qualitative study.
 • Henni, Silje Havrevold (2015). Sammenhengen mellom mestring av diabetes type 2 og sosialt nettverk.
 • Henni, Silje Havrevold (2020). Integration of advanced geriatric nurses: A mixed methods study of role and scope of practice. Reprosentralen, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2015 13:06 - Sist endret 26. juli 2022 12:05

Prosjekter