Silje Havrevold Henni

Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Silje Havrevold Henni
Mobiltelefon 41101825
Rom 232, Stjerneblokka
Brukernavn

Faglige interesser

 • Rolle og funksjon til avanserte geriatriske sykepleiere / avanserte kliniske sykepleiere
 • Velferdsteknologi og helseinformatikk
 • Data visualisering

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap

Utdanning

 • 2015 – Stipendiat ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2015 Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2011 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Agder
 • 2008 – 2008 Ex.Phil og Ex.Fac, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring

 • 2020  – Forsker og universitetslektor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2014 – 2015 Sykepleier i fagteam, Gullhaug bo - og behandlingshjem, Norlandia Care
 • 2011 – 2013 Sykepleier, Medisinsk divisjon, Kardiologisk seksjon 3H, Stavanger Universitetssjukehus
 • 2011 – 2011 Sykepleier, Kirurgisk divisjon, Gastro kirurgisk avdeling 6H, Stavanger Universitetssjukehus

Forskerstipend

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2019). The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  28(15-16), s 2911- 2923 . doi: 10.1111/jocn.14889
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  13(3) . doi: 10.1111/opn.12188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold & Myrstad, Hanne (2016). Utfordringer med å etablere en ny praksis. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). STRENGTHENING GERIATRIC COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE IN NORWAY: THE ROLE OF THE ADVANCED GERIATRIC NURSES. Innovation in aging.  ISSN 2399-5300.  2, s 133- 133 . doi: 10.1093/geroni/igy023.487
 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). Strengthening geriatric competence in primary health care in Norway: the role of the Advanced Geriatric Nurses.
 • Henni, Silje Havrevold (2018). En presentasjon av rollen og funksjonen til avanserte geriatriske sykepleiere i Norge.
 • Henni, Silje Havrevold & Foss, Christina (2018). A description of the role of advanced geriatric nurses in Norway – A qualitative study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2015 13:06 - Sist endret 26. mars 2020 11:27

Prosjekter