English version of this page

Diabetes og hjerte-kar sykdommer hos innvandrerbefolkningen (avsluttet)

Arv, livsstil og fysisk helse

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet ser på forekomsten av hjerte-og kar-sykdommer i relasjon til diabetes status i fem etniske minoritetsgrupper og kvaliteten på diabetesomsorg for etniske minoritetspasienter i allmennpraksis i Oslo. Data fra tre helseundersøkelser utført i Oslo mellom 2000 og 2002 og elektronisk pasientjournal data fra 2006 ble brukt.

Mål

Prosjektet har 3 delmål:

  1. Å undersøke forekomsten av selvrapportert hjerte- og karsykdommer i relasjon til diabetesstatus i fem etniske grupper sammenlignet med norske
  2. Å kartlegge kvaliteten på diabetesomsorgen i allmennpraksis i Oslo for de største etniske pasientgruppene i forhold til NSAMs retningslinjer
  3. Å undersøke forebygging av hjerte-og karsykdommer hos etniske minoritetspasienter med diabetes.

Resultater

  1. De etniske minoritetsgruppene rapporterte høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer og diabetes enn norske. Etniske forskjeller i forekomsten av hjerte- og karsykdommer er størst blant de uten diabetes.
  2. Etnisk minoritetspasienter fikk konstatert diabetesdiagnose i yngre alder enn norske. Disse har også dårligere glykemisk kontroll sammenlignet med norske pasienter til tross for mer intensiv medikamentell behandling.

Publikasjoner

Bakgrunn

I Europa er det dokumentert at minoritetsgrupper fra Asia og Afrika har høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer og diabetes enn den generelle befolkningen. Norge har hatt migrasjon fra Asia, Afrika, Øst Europa og Sør Amerika i de siste 40 år. Det er derfor av stor betydning å få kunnskap om risikofaktorer for utvikling og forekomst av hjerte- og karsykdommer hos innvandrere med eller uten diabetes og om behandlingskvaliteten for minoritetspasienter med diabetes. Resultater fra prosjektet er relevant for helsetjenesten og helsemyndighetene i arbeidet med å forbedre behandlingskvaliteten og for å redusere unødvendige etniske helseforskjeller i fremtiden.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond, Norges Diabetesforbund, Helse Sør-Øst.

Samarbeid

Start - slutt

2008 - pågående

 

Publisert 27. apr. 2011 10:50 - Sist endret 1. okt. 2020 14:48