English version of this page

Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo er en faggruppe som ble etablert høsten 2006.

Bildet kan inneholde: presentasjon, projeksjonsskjerm, seminar, lesning, projektor tilbehør.

Om gruppen

Forskningsenheten er eksternt finansiert. En fast kjernestruktur finansieres via statsbudsjettet via Helsedirektoratet, mens den enkelte forsker lønnes av midler oppnådd i åpen konkurranse.

AFE Oslo tar mål av seg til å bli et kraftsentrum for praksisnær, anvendt klinisk forskning i allmennpraksis og forskning på allmennlegers samhandling med andre deler av helsetjenesten.

Både fysisk og faglig er forskningsenheten tett integrert med Avdeling for allmennmedisin.

Samarbeid

AFE Bergen (Norce)

AFE Trondheim

AFE Tromsø 

Nasjonal Forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)

PraksisNett

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Najonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)

Norges forskningsråd

Publisert 24. aug. 2020 10:54 - Sist endret 2. mai 2022 15:19

Kontakt

Jørund Straand
Forskningsleder
Telefon: +47 228 50647

Siri Evju Janssen
Rådgiver
Telefon: +47 228 50671

Postadresse:
Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Fredrik Holsts hus
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166