Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo er en faggruppe som ble etablert høsten 2006.

Foto: Per Hjortdahl

Om gruppen

Forskningsenheten er eksternt finansiert. En fast kjernestruktur finansieres via statsbudsjettet via Helsedirektoratet, mens den enkelte forsker lønnes av midler oppnådd i åpen konkurranse.

AFE Oslo tar mål av seg til å bli et kraftsentrum for praksisnær, anvendt klinisk forskning i allmennpraksis og forskning på allmennlegers samhandling med andre deler av helsetjenesten.

Både fysisk og faglig er forskningsenheten tett integrert med Avdeling for allmennmedisin.

Link til AFE Oslos eksterne hjemmeside.

Prosjekter

Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin.

Samarbeid

AFE Bergen

AFE Trondheim

AFE Tromsø

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Najonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)

Norges forskningsråd

Publisert 23. mars 2011 09:45 - Sist endret 16. apr. 2020 13:56