English version of this page

E-helse til eldre pårørende (avsluttet)

Prosjektet vil forsøke å besvare spørsmålet om hvordan bruken av IKT påvirker relasjonen mellom eldre pårørende og helsepersonell.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi får stadig større plass i tilretteleggingen av omsorg og pleie av eldre i helsevesenet. Av den grunn vil det være viktig å forske på sammenhengen mellom teknologi og omsorg.  Prosjektet vil forsøke å besvare spørsmålet om hvordan bruken av IKT påvirker relasjonen mellom eldre pårørende og helsepersonell.

Det er valgt et utforskende og beskrivende design, og en kvalitativ metode for datasamling. Det er foretatt dybdeintervju av pårørende og helsepersonell og utskrifter fra nettforum er samlet inn. Bearbeidelsen av dataene vil bli foretatt ved hjelp av innholdsanalyse.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å utforske hvordan relasjonen mellom eldre pårørende og helepersonell utvikler seg når de buker IKT som kommunikasjonsmåte.

Resultat

Publikasjoner

Bakgrunn

  • Høgskolen i Telemark, Avdeling for helse- og sosialfag
  • Universitetet i Oslo, Institutt for helse- og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap

Finansiering

  • Høgskolen i Telemark
  • Stipend fra Norsk Sykepleieforbund

Prosjektstart og slutt

Startet 31.10.08
Forventet avsluttet 30.06.15

Publisert 16. mai 2011 17:08 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08

Kontakt

Stipendiat

Hilde Solli