English version of this page

Etikk ved elektrokonvulsiv behandling

Dette prosjektet bruker kvalitative metoder, hovedsaklig intervjuer (maks 30) for å utforske hvordan personer (18-66 år) opplever å bli behandlet med elektrosjokkterapi.

Forsker intervjuer pasient som illustrasjon

Alina Coman intervjuer personer om deres erfaringer og meninger om opplevd ECT behandling. Foto: Anbjørg Kolaas/UiO

Er du mellom 18 og 66 år og har opplevd ECT behandling?

Da ønsker vi å kartlegge dine erfaringer og meninger. Kontakt Alina Coman for å delta i studien.

Deltakelse i studien innebærer et intervjusamtale med en forsker og en brukerrepresentant om dine erfaringer med ECT behandlingen. Vi ønsker å snakke, blant annet, om hvordan du opplevde informasjonen i forbindelse med samtykke, effekter av behandlingen og omsorgen du fikk. Alle erfaringer er interessante, også erfaringer som ligger lenger tilbake i tid.

Alle personopplysningene vil bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger, ifølge etiske retningslinjer. Les mer om hva det innbærer å delta i studien.

Målsetting

Undersøke hvordan pasienter opplever ECT behandling.

Om prosjektet

Det finnes flere internasjonale studier om hvordan denne behandlingen oppleves, men få systematiske studier om behandlingen sett i norske forhold.

Prosjektet har tilknyttet en ressursgruppe som møtes flere ganger i løpet av prosjektet og som jobber med forsker for å forsikre brukermedvirkning. Resultatene fra studien vil bli publisert i vitenskapelig tidsskrift og videreformidlet til ulike kanaler slik som Mental Helse, WSO og deltagerne i studien.

Finansiering

  • ExtraStiftelsen
  • Rådet for psykisk helse

Start - slutt

2017 - 2020

Publisert 26. apr. 2017 14:51 - Sist endret 9. feb. 2022 12:52