Jan Helge Solbakk

Bilde av Jan Helge Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22844641
Mobiltelefon 99235752
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Antikkens filosofi og litteratur
 • Bioetikk
 • Bioetikk og skjønnlitteratur
 • Bioetikk og film
 • Bioetikk og menneskerettigheter
 • Forskningsetikk
 • Grunnlagsproblemer i medisinsk etikk
 • Global forskningsetikk og fordelingsrettferdighet
 • Medisinsk filosofi
 • Vitenskapsetikk

Undervisning

 • Grunnutdanningen i medisin
 • Doktorgradsprogrammet, Det medisinske fakultet
 • Master i internasjonal helse

Bakgrunn

 • Professor i medisinsk etikk, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-
 • Professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk, Senter for Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiB, 15.02.96-31.03.11
 • Chief of Bioethics, UNESCO, Paris, 15.02.07-15.08.08
 • Leder Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, 01.09.96-14.02.07
 • Sekretær for Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg, 15.06.87-14.06.90
 • Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisinsk og helserelatert forskning, 15.06.90-31.08.96
 • Dr. philos, UiO (Antikkens filosofi), 18.09.93
 • Doktorgradsstipendiat i medisinsk etikk (NFR) 1988-89
 • Cand. theol, UiO, juni 1989
 • Cand. med., UiO, desember 1987
 • Studentstipenidiat i medisinsk etikk (NFR) 1987-88
 • Fransk statsstipendiat i teologi, 15.10.85-15.07.86, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
 • Studentstipend i teologi, 1.01.84-31.12.84, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach, Frankrike
 • Legevikar, Psykiatrisk klinikk, Namdal sykehus, 1.04-31.09.85
 • Realfagsstudier (30 vektall kjemi og matematikk), Norges Lærerhøyskole, Trondheim, august 1976-juni 1978
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.77
 • Pleiemedhjelper, Rotvoll psykiatriske sykehus, 15.06-14.09.78
 • Pleiemedhjelper, Namdal sykehus, 15.08.75-14.08.76

CV (pdf)

Priser

 • Teologisk embedseksamen, innstilling (Hovedkarakter: Laudabilis praeceteris)

Verv

 • Leder, International Society of Stem Cell Research’s (ISSCR) Ethics and Public Policy Committee, juli 2010-2013
 • Medlem, Comité Científico, Revista Redbioética/UNESCO (a Latin-American journal in bioethics), January 2010-
 • Member of the International Advisory Board of Journal of Medical Ethics
 • Medlem, Editorial Board, Basic Bioethics Series - The MIT Press, januar 2008-
 • Medlem, UNESCO’s Task force of experts set up in connection with the project Assisting Bioethics Committees, august 2008-
 • Medlem, the Biomedical Ethics Funding Committee, the Wellcome Trust, London, januar 2007-
 • Medlem av European and Developing Countries Clinical Trial Partnership’s Ethics Committee, januar 2006-
 • Medlem av en Expert STRATA Group, etablert av EU-kommisjonen for å utarbeide rapporten, Ethical, legal and social aspects of genetic testing: research, development and clinical applications, December 2002-May 2004.
 • Medlem av en arbeidsgruppe etablert av Europarådet for å utarbeide en protokoll vedrørende kapitlet om medisinsk genetikk I Europarådets Konvensjon om Biomedisin og menneskerettigheter, 1998-2003.
 • Leder av en ad hoc kommite etablert av Helsedepartementet for å utarbeide rapporten, Stamceller fra aborterte fostre og befruktede egg – medisinsk forskning, klinisk anvendelse og mulige alternativer, Oslo, oktober 1999-februar 2000.
 • Medlem av Menneskerettighetsutvalget, Den norske legeforening, 1992-2003.
 • Medlem av Bioteknologinemda, 1999-2004.

Samarbeid

 • Professor Juan Jorge Michel Fariña, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
 • Professor Volnei Garrafa, Universitetet I Brasilia, Brasil
 • Professor Roger Strand, Universitetet I Bergen
Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 22. jan. 2020 13:03