Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging

Evalueringen undersøker effektene av digital hjemmeoppfølging på brukernes helsetilstand, pasientopplevelse og forbruk av helsetjenester.

Denne kunnskapen skal ligge til grunn for en nasjonal anbefaling om implementering av digital hjemmeoppfølging.

Om prosjektet

Utprøvingen av digital hjemmeoppfølging omfatter i alt seks lokale prosjekter i syv kommuner, og 536 brukere ble rekruttert til utprøvingen.

Formålet med utprøvingen og den tilhørende evalueringen av digital hjemmeoppfølging er å få mer kunnskap om effekter og gevinster, samt synliggjøre hvordan digital hjemmeoppfølging kan bidra til å oppfylle nasjonale mål blant annet fra stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten (Meld. St. 26,2014–2015) og regjeringens rapport Omsorg 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeid

Samarbeid med Oslo Economics og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Start - Slutt

2018 - 2024

 

 

Publisert 7. jan. 2020 08:20 - Sist endret 5. sep. 2022 09:47

Deltakere

 • Tor Iversen
 • Geir Godager
 • Øyvind Snilsberg
 • Erik Lønnmark Werner
 • Susanna Sten-Gahmberg (Oslo Economics)
 • Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
 • Ivar Sønbø Kristiansen (Oslo Economics)
 • Marit Svendsgaard (Oslo Economics)
 • Kine Pedersen (Oslo Economics)
 • Gjermund Lien (Oslo Economics)
 • Christoffer Bugge (Oslo Economics)
 • Hanna Isabel Løyland (Oslo Economics)
 • Birgit Abelsen (Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet)
Detaljert oversikt over deltakere