English version of this page

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (avsluttet)

Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner).

Copyright Veterinærinstituttet

Om prosjektet

Del I

Datauttrekk fra fastlegers elektroniske pasientjournaler for å kartlegge forekomsten av erytema migrans (EM) siste 5 år.

Del II

Randomisert kontrollert studie for EM i allmennpraksis - sammenligning av PcV, amoksicillin og doksysyclin. Legene ble rekruttert gjennom et klinisk emnekurs i flåttbårne sykdommer i mars 2011.

Bakgrunn

Flåttbårne sykdommer er økende i Norge. Lyme borreliose er den vanligste infeksjonen, mens tick born encefalitt (TBE) og granulocytisk anaplasmosis er relativt sjeldne. Det norske helsevesenet har blitt kritisert for sin manglende diagnostikk og behandling av disse sykdommene.  For å kunne kunne optimalsiere diagnostikken og behandlingen er det behov for mer kunnskap om forekomsten av  disse sykdommene i Norge

Se også: www.flåttdoktor.no

Finansiering

  • Allmennmedisinsk forskningsfond 
  • Universitetet i Oslo

Samarbeid

  • Folkehelseinstituttet
  • Sykehuset Sør Kristiansand
  • Helse Førde

Publikasjoner

Eliassen, Knut Eirik; Berild, Dag; Reiso, Harald; Grude, Nils; Christophersen, Karen Sofie; Finckenhagen, Cecilie; Lindbæk, Morten. Incidence and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005–2009. Ticks and Tick-borne Diseases 2017 ;Volum 8.(1) s. 1-8  

Eliassen, Knut Eirik; Hjetland, Reidar; Reiso, Harald; Lindbæk, Morten; Tschudi-Madsen, Hedda. Symptom load and general function among patients with erythema migrans: a prospective study with a 1-year follow-up after antibiotic treatment in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017 ;Volum 35.(1) s. 75-83
   

Publisert 23. mai 2011 11:27 - Sist endret 17. feb. 2020 09:37

Kontakt

Knut Eirik Eliassen

k.e.eliassen@medisin.uio.no

 

Deltakere

  • Knut Eirik Eliassen
  • Morten Lindbæk
  • Harald Reiso
  • Dag Berild
  • Reidar Hjetland
Detaljert oversikt over deltakere