English version of this page

Antibiotikasenteret for primærmedisin

ASP er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. ASP ble  opprettet i 2006 etter initiativ fra Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens.

Lege ser inn i øret på pasient

Om gruppen

Kompetansesenteret har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk  av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Dette er en viktig arena fordi 90 % av all antibiotika forskrives i primærhelsetjenesten i Norge.

Kompetansesentrets oppgaver er delt inn i tre hovedområder:

  • Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
  • Informasjonsarbeide rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
  • Deltakelse i grunn og videre og etterutdanning av leger og annet helsepersonell.

Les mer om vår forskning.

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt. ECDC har anslått at omlag 25 000 dødsfall i Europa årlig skyldes resistente bakterier, og tilsvarende tall er dokumentert for USA. Det skjer fortsatt veldig lite når det gjelder utviklingen av nye antibiotika og det er derfor svært viktig å bevare de antibiotika vi har til rådighet. 

I Norge forskrives nærmere 90 % av all antibiotika utenfor sykehus. 60 % av dette utgjør forskrivninger til luftveisinfeksjoner. Dette er alt for mye. I tillegg forskrives det alt for mye til barn. 

Nasjonale faglige retningslinjer

Ett av senterets viktigste oppgaver er ansvaret for den kontinuelige revisjonen og implementeringen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet.

Samarbeid

Morten Lindbæk
Morten Lindbæk, deler ut brosjyrer i en barnehage i Oslo under den årlige europeiske antibiotikadagen 18 november.

Ressurser

Forskere i ASP samlet på trappen utenfor Frederik Holsts hus.
Forskere i ASP 2019. Foto: Ine Eriksen, UiO.
Publisert 24. feb. 2011 17:27 - Sist endret 30. mars 2021 14:05

Kontakt

ASP logo

Sigurd Høye
Leder
22844603

Siri Jensen
Administrativ leder
22850655

post@antibiotikasenteret.no

Besøksadresse

Fredrik Holsts hus
Kirkeveien 166

ASP i sosiale medier