Forebygging av arbeidsulykker (avsluttet)

Prosjektet studerer konsekvenser etter alle typer ulykker for å kunne utvikle en alvorlighetsindikator som kan knyttes til den medisinske diagnosen.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Mål

Dette postdoktorprosjektet har til hensikt å studere forekomst av arbeidsulykker, grad av alvorlighet og uførhet.

Bakgrunn

Prosjektet benytter data fra eksisterende registre over arbeidsulykker og trygdeytelser. Et utvalg av skadede personer etter arbeidsulykker registrert i Folkehelsas skaderegister har besvart et spørreskjema om konsekvenser etter arbeidsulykker som ikke fanges opp av trygdesystemets og forsikringsbransjens registre.

Finansiering

  • Stiftelsen Helse og rehabilitering i samarbeid med Norsk Folkehjelp.
  • Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Start - slutt

1.1.2007 - 1.7.2012.

Publikasjoner

Lund J; Wergeland E, Lyse T; Tellnes G: Identification of occupational risk factors by interviewing injured workers in an out-patient clinic. Italian Journal of Public Health, 2010, 7:59-68.

Polinder S, Haagsma JA, Belt E, Lyons RA, Erasmus V, Lund J, van Beeck EF: A systematic review of studies measuring health-related quality of life of general injury populations.  BMC Public Health 2010,10:783:

Publisert 1. apr. 2011 16:36 - Sist endret 4. juni 2020 12:14

Kontakt

Gunnar Tellnes