English version of this page

Foreldres erfaringer med - og synspunkter på - assistert befruktning og epigenetikk (avsluttet)

Studien utforsker foreldres erfaringer og perspektiver på praksiser innen assistert befruktning i dagens Norge.

Om prosjektet

Studien tar utgangspunkt i at erfaringene ikke foregår i et vakuum, men formes i en bestemt sosio-kulturell og politisk kontekst. Reproduksjon angår ikke bare individet eller paret og deres intime erfaringer, men er av stor samfunnsmessig betydning og interesse, som vist gjennom diskusjonene om slike teknologier i politiske og offentlige debatter.

Studien er kvalitativ og baserer seg på dybdeintervjuer og observasjon som datainnsamlingsteknikker. Studien utforsker foreldres oppfatninger og etiske refleksjoner rundt embryoets status, embryodonasjon og forskning på embryo. Forskning på epigenetiske endringer i embryoutvikling kan forbedre metodene for behandling av ufrivillig barnløshet, men epigenetikken har også skapt diskusjoner om miljøet i mors liv og hvordan‘epigenetisk arv’ kan være avgjørende for barnets helse.

Studien vil utforske hvordan potensielle foreldre opplever, forstår og eventuelt handler på bakgrunn av økt kunnskap om epigenetikk og miljøet i mors liv.

 

Mer informasjon om prosjektet på den engelske prosjektsiden.

 

Publisert 19. okt. 2018 08:14 - Sist endret 24. aug. 2022 12:11