Frisk fra kreft – men til hvilken pris?

I denne kvalitative studien undersøker vi hvordan kvinner og menn mellom 18 og 60 år, som er ferdigbehandlet for benkreft i hofte-/bekkenregionen eller bena opplever og håndterer konsekvenser av sykdommen og behandlingen.

Om prosjektet

Vi ønsker å se nærmere på hvordan dagliglivet påvirkes av tidligere kreftsykdom og hva dette har å si for deres identitet.

Sentrale spørsmål er:

  1. Hvordan påvirker funksjonsnedsettelse mobilitet i hverdagen og hverdagslige gjøremål? I hvilken grad makter de gjenopptakelse av sosialt liv, fritidsaktiviteter, studie- og arbeidsliv etter at de er kurert for kreft?
  2. Hvordan påvirker endret kroppsbilde deres identitet og selvbilde?
  3. Mens noen sier at de ikke ville vært kreften foruten, sier andre at det er en dyrekjøpt erfaring. Vi ser nærmere på hva dette innebærer for dem som er behandlet for bensarkom.

Mål

Forskning omkring senskader av sarkomer er begrenset. En kvalitativ studie av personer som er behandlet for bensarkomer vil kunne gi ny innsikt og utvidet forståelse av denne gruppens psykososiale og eksistensielle aspekter, noe som kan gi forbedret kreftomsorg og bedring av tidligere kreftpasienters livskvalitet.

Bakgrunn

Bensarkom er en sjelden krefttype og rammer ofte barn, ungdom og unge voksne. De som rammes går igjennom omfattende kirurgi, kjemoterapi og i noen tilfeller strålebehandling. Seneffekter av sykdommen og behandlingen vil i denne gruppen ofte gi endret helsestatus og funksjonshemming.

Vi har intervjuet tidligere benkreftpasientene om utfordringer de møter etter at de er ferdigbehandlet for kreft og skal fungere i samfunnet. Tidligere forskning viser at sarkompasienter blant annet opplever bevegelsesnedsettelse, impotens, infertilitet, inkontinens, fatigue og kognitive problemer, samt endret kroppsbilde etter operasjon. Studier viser også at noen kreftrammede opplever personlig vekst etter alvorlige belastninger.

Finansiering

  • Helse Sør-Øst

Samarbeid

  • OUS HF Radiumhospitalet

Start - slutt

  • 2014 - ?

 

Publisert 3. juli 2014 15:33 - Sist endret 3. juli 2014 15:33