English version of this page

Fysioterapi etter total kne- og hofteprotesekirurgi (avsluttet)

Prosjektet undersøker fysisk funksjon før et kne- og hofteprotesekirurgi og i ulike perioder opp til ett år etter inngrepet. Videre studeres bedringsforløpet etter inngrepet og kort- og langtidseffekter av et individualisert bevegelighetsprogram for pasientene.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 10. mai 2011 14:09 - Sist endret 2. feb. 2016 11:28

Kontakt

Prosjektleder:

Anne Marit Mengshoel

PhD student for kneprosjektet:

Vigdis Bruun-Olsen

PhD student for hofteprosjektet:

Kristi Elisabeth Heiberg 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere