Astrid Klopstad Wahl

Bilde av Astrid Klopstad Wahl
English version of this page
Telefon +47 22845374
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Helsekompetanse (health literacy)
  • Helsekommunikasjon og kunnskapsoverføring i helsetjenesten
  • Pasientrapporterte utkommemål (PROM) og livskvalitet
  • Kronisk sykdom – egenbehandling (self-management)
  • Å forske på komplekse intervensjoner i helsetjenesten

Undervisning

Bakgrunn

  • Professor, avdeling for helsefag siden 2006 (programleder for master 2010-2013, leder for forskerskolen i helsefaglig tilnærming til intervensjonsforskning 2009 – 2011, avdelingsleder for avdeling for helsefag 2014-2017)
  • Dr.polit fra UIB, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag
  • Sykepleier, Stavanger Sanitetsforenings sykepleierhøyskole

 

Publisert 12. apr. 2011 17:00 - Sist endret 8. jan. 2018 11:25