Anne Marit Mengshoel

Bilde av Anne Marit Mengshoel
English version of this page
Telefon +47 22845375
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I min forskning er jeg opptatt av å besvare problemstillinger fra klinisk praksis i primærhelsetjeneste og tverrfaglig revmatologisk rehabilitering. Spesielt har jeg vært opptatt av tretthet, fungering og hva skal til for at pasienter med kroniske muskelskjelettplager skal få det bedre. I studiene har jeg arbeidet bredt forskningsmetodisk ved å anvende kvantitative, kvalitative og Mixed Methods design. Siden 2018 har hovedfokus vært på å omsette kunnskap fra studier av tidligere pasienter med fibromyalgi's erfaringer om tilfriskning til et klinisk tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Jeg er også involvert i studier hvor det undersøkes sykdoms- og bedringserfaringer hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. I tillegg arbeider jeg med kunnskapsoppsummeringer knyttet til arbeid med pasienter med kroniske sykdommer. Nylig startet jeg opp et prosjekt om fysioterapi innen spesialisert revmatologisk rehabilitering sykehus.             

 • Tilfriskning/bedring og sykdomshåndtering
 • Fungering, tretthet og smerte
 • Ikke-inflammatoriske muskelskjelettplager og revmatiske betennelsessykdommer
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Master i interdisiplinær helseforskning:

 • Helsef 4100 Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • Helsef 4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Helsef 4301 Forskningsforberedende kurs
 • Helsef 4302 Analysekurs
 • Helsef 4404 Funksjon og funksjonsvurdering
 • Helsef 4500 Masteroppgave

PhD kurs

 • Kappeskriving

Bakgrunn

 • Professorstipendiat 2000 og professor avdeling for helsefag fra 2004 til d.d.
 • Delstilling som rådgiver ved Revmatismesykehuset A/S, Lillehammer siden 2009
 • Dr. Philos, Universitetet i Oslo, Medisinsks Fakultet 1998
 • Praksisveileder for fysioterapistudenter, avdelingsledende fysioterapeut, stipendiat, FOU-leder ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus 1985-2000
 • Privatpraktiserende fysioterapeut Hans og Olaf fysioterapi A/S 1975-85
 • Autorisert fysioterapeut 1974 og spesialist i manuell terapi 1984
 • Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo1970-71

Priser

 • 2016     Kvalitetssikring i master- og bachelorutdanning Medisinsk fakultet,  Universitetet i Oslo
 • 2011     NOKUT kvalitet i høyere utdanning til avdeling for helsefag
 • 2006 “Muskelskjelettprisen” – Faggruppen for manuell terapi, Norske Fysioterapeuters Forbund
 • 1995    ”Rehabilitering – det hjelper” Norske Fysioterapeuters Forbund og Gjensidige Forsikring
 • 1991    “Idrett og helse” – Interessegruppe for idrettsfysioterapi, Norske Fysioterapeuters Forund og Vital Forsikring

Verv (nyeste)

 • Ekspertpanel om kvinnehelse, Norske Kvinners Sanitetsforening (2019 - )
 • Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer ved Universitetet i Oslo (2020-2021)
 • Panelmedlem i Research Professorships program for the National Institute of Health Research (NIHR), England (2014 - 2020)
 • Medlem av COST nettverksgruppe om kronisk tretthetssyndrom/ME i EU, avsluttet 2020
 • Leder av forskergruppa; Self-Mangement (SELMA), avsluttet høst 2019
 • Leder av kvalitetssikringsutvalget for masterprosjekt ved avdeling for helsefag

Samarbeid (nåværende)

Klinikere ved Revmatismesykehuset Lillehammer og kommunehelsetjenesten i Lillehammer Forskere: OsloMet Storby-Universitetet, VID, NTNU, Satakunta University of Applied Sciences, Finland, Keele University, UK.

Emneord: Kroniske sykdommer, fibromyalgi, tretthet, tilfriskning
Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 16. juni 2021 13:42