Anne Marit Mengshoel

Bilde av Anne Marit Mengshoel
English version of this page
Telefon +47 22845375
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I min forskning er jeg opptatt av å besvare problemstillinger fra klinisk praksis i primærhelsetjeneste og tverrfaglig revmatologisk rehabilitering. Spesielt har jeg vært opptatt av tretthet, fungering og hva skal til for at pasienter med kroniske muskelskjelettplager skal få det bedre. I studiene har jeg arbeidet bredt forskningsmetodisk ved å anvende kvantitative, kvalitative og Mixed Methods design. Siden 2018 har hovedfokus vært på å omsette kunnskap fra studier av tidligere pasienter med fibromyalgi's erfaringer om tilfriskning til et klinisk tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Jeg er også involvert i studier hvor det undersøkes sykdoms- og bedringserfaringer hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. I tillegg arbeider jeg med kunnskapsoppsummeringer knyttet til arbeid med pasienter med kroniske sykdommer. Nylig startet jeg opp et prosjekt om fysioterapi innen spesialisert revmatologisk rehabilitering sykehus.             

 • Tilfriskning/bedring og sykdomshåndtering
 • Fungering, tretthet og smerte
 • Ikke-inflammatoriske muskelskjelettplager og revmatiske betennelsessykdommer
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Master i interdisiplinær helseforskning:

 • Helsef 4100 Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • Helsef 4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Helsef 4301 Forskningsforberedende kurs
 • Helsef 4302 Analysekurs
 • Helsef 4404 Funksjon og funksjonsvurdering
 • Helsef 4500 Masteroppgave

PhD kurs

 • Kappeskriving

Bakgrunn

 • Professorstipendiat 2000 og professor avdeling for helsefag fra 2004 til d.d.
 • Delstilling som rådgiver ved Revmatismesykehuset A/S, Lillehammer siden 2009
 • Dr. Philos, Universitetet i Oslo, Medisinsks Fakultet 1998
 • Praksisveileder for fysioterapistudenter, avdelingsledende fysioterapeut, stipendiat, FOU-leder ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus 1985-2000
 • Privatpraktiserende fysioterapeut Hans og Olaf fysioterapi A/S 1975-85
 • Autorisert fysioterapeut 1974 og spesialist i manuell terapi 1984
 • Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo1970-71

Priser

 • 2016     Kvalitetssikring i master- og bachelorutdanning Medisinsk fakultet,  Universitetet i Oslo
 • 2011     NOKUT kvalitet i høyere utdanning til avdeling for helsefag
 • 2006 “Muskelskjelettprisen” – Faggruppen for manuell terapi, Norske Fysioterapeuters Forbund
 • 1995    ”Rehabilitering – det hjelper” Norske Fysioterapeuters Forbund og Gjensidige Forsikring
 • 1991    “Idrett og helse” – Interessegruppe for idrettsfysioterapi, Norske Fysioterapeuters Forund og Vital Forsikring

Verv (nyeste)

 • Ekspertpanel om kvinnehelse, Norske Kvinners Sanitetsforening (2019 - )
 • Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer ved Universitetet i Oslo (2020-2021)
 • Panelmedlem i Research Professorships program for the National Institute of Health Research (NIHR), England (2014 - 2020)
 • Medlem av COST nettverksgruppe om kronisk tretthetssyndrom/ME i EU, avsluttet 2020
 • Leder av forskergruppa; Self-Mangement (SELMA), avsluttet høst 2019
 • Leder av kvalitetssikringsutvalget for masterprosjekt ved avdeling for helsefag

Samarbeid (nåværende)

Klinikere ved Revmatismesykehuset Lillehammer og kommunehelsetjenesten i Lillehammer Forskere: OsloMet Storby-Universitetet, VID, NTNU, Satakunta University of Applied Sciences, Finland, Keele University, UK.

Emneord: Kroniske sykdommer, fibromyalgi, tretthet, tilfriskning

Publikasjoner

 • Mengshoel, Anne Marit; Skarbø, Åse; Hasselknippe, Elisabeth; Petterson, Tamara; Brandsar, Nina Linnea; Askmann, Ellen; Ildstad, Ragnhild & Sallinen, Merja Helena (2021). Enabling personal recovery from fibromyalgia - theoretical rationale, content and meaning of a person-centred recovery-oriented programme. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21(1), s 339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nacul, Luis; Authier, Francois Jerome; Scheibenbogen, Carmen; Lorusso, Lorenzo; Helland, Ingrid B; Alegre, Jose; Sirbu, Carmen Adella; Mengshoel, Anne Marit; Polo, Olli; Behrends, Uta; Nielsen, Henrik; Grabowski, Patricia; Sekulic, Slobodan; Sepúlveda, Nuno; Estévez-López, Fernando; Zalewski, Pawel; Pheby, Derek F.H.; Castro-Marrero, Jesus; Sakkas, Giorgos; Capelli, Enrica; Brundslund, Ivan; Cullinan, John; Krumina, Angelika; Bergquist, Jonas; Murovska, Modra; Vermuelen, Ruud C.W. & Lacerda, Eliana (2021). European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE): Expert consensus on the diagnosis, service provision, and care of people with ME/CFS in Europe. Medicina.  ISSN 1010-660X.  57, s 510 . doi: doi.org/10.3390/medicina57050510 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eik, Hedda; Kirkevold, Marit; Solbrække, Kari Nyheim & Mengshoel, Anne Marit (2020). Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  s 1- 11 . doi: 10.1080/09593985.2020.1830454
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier. Best Practice Nordic.  ISSN 2597-226X.  (1)
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-019-4826-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mengshoel, Anne Marit & Feiring, Marte (2020). Rethinkng recovery, In David Nicholls; Karen Synne Groven; Rani Lill Anjum & Anne Elisabeth Kinsella (ed.),  Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices.  Routledge.  ISBN 9780367428181.  Chapter 5.
 • Mengshoel, Anne Marit; Helland, Ingrid B; Meeus, Mira; Castro-Marrero, Jesus; Pheby, Derek & Strand, Elin Bolle (2020). Patients’ experiences and effects of non-pharmacological treatment for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – a scoping mixed methods review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  15(1) . doi: 10.1080/17482631.2020.1764830 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Elin Bolle; Castro-Marrero, Jesus; Helland, Ingrid B; Alegre, Jose & Mengshoel, Anne Marit (2020). Pain and depression are associated with more anxiety in ME/CFS: A cross-sectional cohort study between Norway and Spain.. Clinical Medicine Insights: Psyciatry.  ISSN 1179-5573.  11, s 1- 8 . doi: 10.1177/1179557320941478 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Engebretsen, Eivind; Nicholls, David & Mengshoel, Anne Marit (2019). The singular patient in patient-centred care: Physiotherapists' accounts of treatment of patients with chronic muscle pain. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  s 1- 8 . doi: 10.1136/medhum-2018-011603 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mengshoel, Anne Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Sallinen, Merja Helena & Wahl, Astrid Klopstad (2019). 'It takes time, but recovering makes it worthwhile' - A qualitative study of long-term users' experiences of physiotherapy in primary health care. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  s 1- 12 . doi: 10.1080/09593985.2019.1616343 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mengshoel, Anne Marit & Sallinen, Merja Helena (2019). Bringing qualitative research into rehabilitation - a worked example of developing a rehabilitation program for patients with fibromyalgia., In Christopher* Hayre* & Dave* Muller (ed.),  Enhancing healthcare and rehabilitation. The impact of qualitative research.  Taylor & Francis Group.  ISBN 9781351116824.  14.  s 223 - 241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Møkleby, Eva Margareta & Mengshoel, Anne Marit (2019). Devoted or negotiated routes of adherence: Narratives of patients with obstructive sleep apnoea using a continuous airway pressure device. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 1237- 1244 . doi: 10.1002/nop2.325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sallinen, Merja Helena & Mengshoel, Anne Marit (2019). 'I just want my life back' - Men's narratives about living With fibromyalgia.. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  41(4), s 422- 429 . doi: 10.1080/09638288.2017.1395085
 • Sallinen, Merja Helena; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2019). “I can’t have it; I am a man. A young man!” – men, fibromyalgia and masculinity in a Nordic context. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  14(1), s 1676974 . doi: 10.1080/17482631.2019.1676974 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Elin Bolle; Nacul, Luis; Mengshoel, Anne Marit; Helland, Ingrid B; Grabowski, Patricia; Krumina, Angelika; Alegre, Jose; Efrim, Magdalena; Sekulic, Slobodan; Pheby, Derek; Sakkas, Giorgos; Sirbu, Carmen Adella & Authier, Jerome (2019). Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue Syndrome (ME/CFS): Investigating care practices pointed out to disparities in diagnosis and treatment across European Union. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(12), s 1- 12 . doi: 10.1371/journal.pone.0225995 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tollefsrud, Inger Elisabeth & Mengshoel, Anne Marit (2019). A fragile normality - illness experiences of working-age individuals with osteoarthritis in knees and hips. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2019.1573930
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 40- 45 . doi: 10.1136/medhum-2017-011229
 • Linberg, Berit Hagemoen & Mengshoel, Anne Marit (2018). Effect of a thin customized insole on pain and walking ability in rheumatoid arthritis, a randomised study. Musculoskeletal Care.  ISSN 1478-2189.  16(1), s 32- 38 . doi: 10.1002/msc.1199 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mengshoel, Anne Marit; Sim, Julius; Ahlsen, Birgitte & Madden, Sue (2018). Diagnostic experience of patients With fibromyalgia - A meta-ethnography. Chronic Illness.  ISSN 1742-3953.  14(3), s 194- 211 . doi: 10.1177/1742395317718035 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Njølstad, Berit Widerøe; Mengshoel, Anne Marit & Sveen, Unni (2018). "It's like being a slave to your own body in a way": a qualitative study of adolescents With chronic fatigue syndrome. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.  ISSN 1103-8128.  26(7), s 505- 514 . doi: 10.1080/11038128.2018.1455895
 • Opseth, Gro; Wahl, Astrid Klopstad; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2018). Negative perceptions of illness and health are associated with frequent use of physiotherapy in primary healthcare. Musculoskeletal Care.  ISSN 1478-2189.  16(1), s 133- 138 . doi: 10.1002/msc.1224 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sallinen, Merja Helena & Mengshoel, Anne Marit (2018). Memory gaps, lost words and crucial mistakes – men’s experiences of cognitive difficulties in fibromyalgia.. Chronic Illness.  ISSN 1742-3953. . doi: 10.1177/1742395318815947 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Elin Bolle; Mengshoel, Anne Marit; Sandvik, Leiv; Helland, Ingrid B; Abraham, Semhar & Nes, Lise Solberg (2018). Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  19(7), s 505- 514 . doi: 10.1515/sjpain-2018-0095
 • Wahl, Astrid Klopstad; Opseth, Gro; Nolte, Sandra; Osborne, Richard H; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2018). Is regular use of physiotherapy treatment associated with health locus of control and self-management competency? A study of patients with musculoskeletal disorders undergoing physiotherapy in primary health care. Musculoskeletal Science and Practice.  ISSN 2468-8630.  36, s 43- 47 . doi: 10.1016/j.msksp.2018.04.008
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2017). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery: A qualitative study of women recovered from fibromyalgia syndrome. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  33(1), s 31- 40 . doi: 10.1080/09593985.2016.1247933 Vis sammendrag
 • Mengshoel, Anne Marit & Grape, Hedda Eik (2017). Rethinking physiotherapy for patients With fibromyalgia - lessons learnt from qualitative studies.. Physical Therapy Reviews.  ISSN 1083-3196.  22(5-6) . doi: 10.1080/10833196.217.1377975 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mengshoel, Anne Marit & Skarbø, Åse (2017). Rehabilitation needs approached by health professionals at a rheumatism hospital. Musculoskeletal Care.  ISSN 1478-2189.  15(3), s 210- 217 . doi: 10.1002/msc.1162 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2017). The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer's disease of mild degree.. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  51, s 159- 161 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.10.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder & Mengshoel, Anne Marit (2016). “A Touch of Physiotherapy” – the significance and meaning of touch in the practice of physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  32(1), s 10- 19 . doi: 10.3109/09593985.2015.1071449
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Fluctuating patterns in quality of life outcomes among patients with moderate and severe stages of chronic obstructive pulmonary disease. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  25, s 2041- 2051 . doi: 10.1007/s11136-016-1227-4
 • Wahl, Astrid Klopstad; Osborne, Richard H; Langeland, Eva; Wentzel-Larsen, Tore; Mengshoel, Anne Marit; Ribu, Lis; Peersen, Kari; Elsworth, Gerald R. & Nolte, Sandra (2016). Making robust decisions about the impact of health education programs: Psychometric evaluation of the Health Education Impact Questionnaire (heiQ) in diverse patient groups in Norway. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  99(10), s 1733- 1738 . doi: 10.1016/j.pec.2016.05.001
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2015). Effect of guided deep breathing on breathlessness and the breathing pattern in chronic obstructive pulmonary disease: A double-blind randomized control trial. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  98(2), s 182- 190 . doi: 10.1016/j.pec.2014.10.017
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Wahl, Astrid Klopstad; Heggen, Kristin; Heiberg, Kristi E. & Mengshoel, Anne Marit (2015). On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasty: A qualitative study. European Journal of Physiotherapy.  ISSN 2167-9169.  17(4), s 159- 165 . doi: 10.3109/21679169.2015.1061052
 • Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi Kristin; Kirkevold, Marit; Mengshoel, Anne Marit; Söderberg, Siv & Olsson, Malin (2015). Similarities and differences in the experience of fatigue among People living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  24(13-14), s 2023- 2034 . doi: 10.1111/jocn.12774 Vis sammendrag
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  25(5), s 679- 688 . doi: 10.1177/1049732314557333
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders; Hansson, Oskar & Mengshoel, Anne Marit (2015). Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics.  ISSN 1041-6102.  27(8), s 1401- 1409 . doi: 10.1017/S1041610215000022 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(5), s 359- 366 . doi: 10.3109/09638288.2013.793750
 • Borge, Christine Råheim; Hagen, Kåre Birger; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quality of evidence in systematic reviews. BMC Pulmonary Medicine.  ISSN 1471-2466.  14:184 . doi: 10.1186/1471-2466-14-184
 • Clarke-Jenssen, Anne-Cathrine; Mengshoel, Anne Marit; Staalesen, Yndis & Forseth, Karin Maria Øien (2014). Effect of a fibromyalgia rehabilitation programme in warm versus cold climate: A randomized controlled study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  46(7), s 676- 683 . doi: 10.2340/16501977-1819
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen; Twisk, Jos W.R. & Veiersted, Kaj Bo (2014). A longitudinal study on risk factors for neck and shoulder pain among young adults in the transition from technical school to working life. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.  ISSN 0355-3140.  40(6), s 597- 609 . doi: 10.5271/sjweh.3437 Vis sammendrag
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen & Veiersted, Kaj Bo (2014). Work with prolonged arm elevation as a risk factor for shoulder pain: A longitudinal study among young adults. Applied Ergonomics.  ISSN 0003-6870.  47, s 43- 51 . doi: 10.1016/j.apergo.2014.08.019 Vis sammendrag
 • Idland, Gro; Sylliaas, Hilde; Mengshoel, Anne Marit; Pettersen, Renate Regine & Bergland, Astrid (2014). Progressive resistance training for community-dwelling women aged 90 or older; a single-subject experimental design. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(15), s 1240- 1248 . doi: 10.3109/09638288.2013.837969
 • Johansen, Jan Børre; Røe, Cecilie; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit & Andelic, Nada (2014). Reliability and responsiveness of the Norwegian Version of the Neck Disability Index. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  5, s 28- 33 . doi: 10.1016/j.sjpain.2013.10.001
 • Mengshoel, Anne Marit; Chowdhury, Anoop & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2014). Evaluering av behandlingsforløp og utkomme i klinisk praksis. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  81(9), s 20- 24
 • Mengshoel, Anne Marit; Norheim, Katrine Brække & Omdal, Roald (2014). Primary Sjögren's syndrome - fatigue is an ever-present, fluctuating and uncontrollable lack of energy. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  66(8), s 1227- 1232 . doi: 10.1002/acr.22263
 • Opseth, Gro; Wahl, Astrid Klopstad; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2014). Bruk og brukere av fysioterapi i privat praksis i primærhelsetjenesten. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  81(9), s 46- 47
 • Robinson, Hilde Stendal & Mengshoel, Anne Marit (2014). Assessments of lumbar flexion range of motion: Intertester reliability and concurrent validity of 2 commonly used clinical tests. Spine.  ISSN 0362-2436.  39(4), s 270- 275 . doi: 10.1097/BRS.0000000000000131
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders & Mengshoel, Anne Marit (2014). Relationships between balance and cognition in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and Alzheimer disease. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  94(8), s 1123- 1134 . doi: 10.2522/ptj.20130298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Heiberg, Kristi E.; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2013). The immediate and long-term effects of a walking-skill program compared to usual physiotherapy care in patients who have undergone total knee arthroplasty (TKA): a randomized controlled trial. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  35(23), s 2008- 2015 . doi: 10.3109/09638288.2013.770084
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen; Stigum, Hein; Twisk, Jos & Veiersted, Kaj Bo (2013). The effect of work-related sustained trapezius muscle activity on the development of neck and shoulder pain among adults. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.  ISSN 0355-3140.  39(4), s 390- 400 . doi: 10.5271/sjweh.3357 Vis sammendrag
 • Heiberg, Kristi E.; Ekeland, Arne Erling; Bruun-Olsen, Vigdis & Mengshoel, Anne Marit (2013). Recovery and Prediction of Physical Functioning Outcomes During the First Year After Total Hip Arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  ISSN 0003-9993.  94(7), s 1352- 1359 . doi: 10.1016/j.apmr.2013.01.017
 • Heiberg, Kristi E.; Ekeland, Arne Erling & Mengshoel, Anne Marit (2013). Functional improvements desired by patients before and in the first year after total hip arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  14, s 243 . doi: 10.1186/1471-2474-14-243
 • Johansen, Jan Børre; Andelic, Nada; Bakke, Eva; Bautz-Holter, Erik; Mengshoel, Anne Marit & Røe, Cecilie (2013). Measurement Properties of the Norwegian Version of the Neck Disability Index in Chronic Neck Pain. Spine.  ISSN 0362-2436.  38(10), s 851- 856 . doi: 10.1097/BRS.0b013e31827fc3e9
 • Johansen, Jan Børre; Røe, Cecilie; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit; Storheim, Kjersti & Andelic, Nada (2013). The determinants of function and disability in neck patients referred to a specialized outpatient clinic. The Clinical Journal of Pain.  ISSN 0749-8047.  29(12), s 1029- 1035 . doi: 10.1097/AJP.0b013e31828027a2
 • Slungaard, Bente & Mengshoel, Anne Marit (2013). Shoulder function and active motion deficit in patients with rheumatoid arthritis. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  35(16), s 1357- 1363 . doi: 10.3109/09638288.2012.732187
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Shelter from the storm; men with chronic pain and narratives from the rehabilitation clinic. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  89(2), s 316- 320 . doi: 10.1016/j.pec.2012.07.011 Vis sammendrag
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Troubled bodies - troubled men: a narrative analysis of men's stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  34(21), s 1765- 1773 . doi: 10.3109/09638288.2012.660601
 • Andelic, Nada; Johansen, Jan Børre; Bautz-Holter, Erik; Mengshoel, Anne Marit; Bakke, Eva & Røe, Cecilie (2012). Linking self-determined functional problems of patients with neck pain to the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Patient Preference and Adherence.  ISSN 1177-889X.  6, s 749- 755 . doi: 10.2147/PPA.S36165
 • Heiberg, Kristi E.; Bruun-Olsen, Vigdis; Ekeland, Arne Erling & Mengshoel, Anne Marit (2012). Effect of a walking skill training program in patients who have undergone total hip arthroplasty-with follow-up one year after surgery. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  64(3), s 415- 423 . doi: 10.1002/acr.20681
 • Mengshoel, Anne Marit (2012). Mixed methods research - So far easier said than done?. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  17(4), s 373- 375 . doi: 10.1016/j.math.2012.02.006
 • Tangen, Gro Gujord; Londos, Elisabet; Olsson, Johan; Minthon, Lennart & Mengshoel, Anne Marit (2012). A Longitudinal Study of Physical Function in Patients with Early-Onset Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  2(1), s 622- 631 . doi: 10.1159/000345782)
 • Hansen, Frederik Bjørge & Mengshoel, Anne Marit (2011). Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  (3), s 38- 46
 • Søyseth, Torunn Stavnes; Søyseth, Vidar & Mengshoel, Anne Marit (2011). Pain reduction after a multidisiplinary education programme for elderly women with osteoporosis - a pilot study. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (2), s 16- 21
 • Johansen, Heidi Kristin; Andresen, Inger-Lise & Mengshoel, Anne Marit (2010). Kortvokst i Norge: Yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser en tverrsnittsstudie. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  77(3), s 16- 22
 • Johansen, Heidi; Andresen, Inger-Lise & Mengshoel, Anne Marit (2010). Kortvoksti Norge: kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser. En tversnittsstudie. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  3, s 16- 21
 • Heiberg, Kristi E.; Bruun-Olsen, Vigdis & Mengshoel, Anne Marit (2010). PAIN AND RECOVERY OF PHYSICAL FUNCTIONING NINE MONTHS AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  42(7), s 614- 619 . doi: 10.2340/16501977-0568
 • Mengshoel, Anne Marit (2010). Life Strain-Related Tiredness and Illness-Related Fatigue in Individuals With Ankylosing Spondylitis. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  62(9), s 1272- 1277 . doi: 10.1002/acr.20216
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Bjelland, Elisabeth Krefting & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain, clinical tests and disability in late pregnancy. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  15(3), s 280- 285 . doi: 10.1016/j.math.2010.01.006
 • Robinson, Hilde Stendal; Mengshoel, Anne Marit; Veierød, Marit Bragelien & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain: Potential risk factors in pregnancy in relation to disability and pain intensity three months postpartum. Manual Therapy.  ISSN 1356-689X.  15(6), s 522- 528 . doi: 10.1016/j.math.2010.05.007
 • Robinson, Hilde Stendal; Veierød, Marit Bragelien; Mengshoel, Anne Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2010). Pelvic girdle pain - associations between risk factors in early pregnancy and disability or pain intensity in late pregnancy: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  11 . doi: 10.1186/1471-2474-11-91
 • Rohde, Gudrun-Elin; Haugeberg, Glenn; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn & Wahl, Astrid Klopstad (2010). Two-year changes in quality of life in elderly patients with low-energy hip fractures. A case-control study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  11 . doi: 10.1186/1471-2474-11-226
 • Starholm, Inger Marie; Gjøvaag, Terje & Mengshoel, Anne Marit (2010). Energy expenditure of transfemoral amputees walking on a horizontal and tilted treadmill simulating different outdoor walking conditions. Prosthetics and orthotics international.  ISSN 0309-3646.  34(2), s 184- 194 . doi: 10.3109/03093640903585016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rohde, Gudrun-Elin; Haugeberg, Glenn; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn & Wahl, Astrid Klopstad (2009). No long-term impact of low-energy distal radius fracture on health-related quality of life and global quality of life: a case control. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  10, s 106 . doi: 10.1186/1471-2474-10-106
 • Rohde, Gudrun-Elin; Mengshoel, Anne Marit; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn & Haugeberg, Glenn (2009). Is Health-related quality of life associated with the risk of low-energy wrist fracture: a case-control study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  10, s 80 . doi: 10.1186/1471-2474-10-80
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Heiberg, Kristi E. & Mengshoel, Anne Marit (2009). Continuous passive motion as an adjunct to active exercises in early rehabilitation following total knee arthroplasty-a randomized controlled trial. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  31(4), s 277- 283 . doi: 10.1080/09638280801931204
 • Giske, Liv; Vøllestad, Nina Køpke; Mengshoel, Anne Marit; Jensen, Jørgen; Knardahl, Stein & Røe, Cecilie (2008). Attenuated adrenergic responses to exercise in women with fibromyalgia - A controlled study. European Journal of Pain.  ISSN 1090-3801.  12(3), s 351- 360 . doi: 10.1016/j.ejpain.2007.07.007 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Petterson, Tamara; Mengshoel, Anne Marit & Tollefsrud, Inger Elisabeth (2021). Hvordan skal pasienter møte pasienter med usikre diagnoser?. Fontene.  ISSN 0805-5432. . doi: https://fontene.no/fagartikler/hvordan-skal-helsepersonell-mote-pasienter-med-usikre-diagnoser-6.47.792795.9a65292dbb
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Bedring som effekt av behandling og som personlig tilhelingserfaring.. Revmatologi BestPractice.
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Langvarige muskelskjelettplager: Bedring som personlig tilhelingsarbeid. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (3), s 16- 20
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Nytt rehabiliteringstilbud til pasienter med fibromyalgi.. Revmatologi BestPractice.  10(39), s 8- 10
 • Eik, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2018). Å gjennvinne et akseptabelt liv- tilfriskningsprosesser fra fibromyalgi.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2018). Author response to the letter “The association of bradykinesia and balance control in patients with Alzheimer’s disease?”. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  60, s 48- 49 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.11.013
 • Tangen, Gro Gujord; Knapskog, Anne Brita; Mengshoel, Anne Marit & Selbæk, Geir (2018). Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt - betydning for fysisk funksjon og aktivitet.
 • Mengshoel, Anne Marit (2017). Fibromyalgidiagnose og diagnostisering sett fra pasienters ståsted - resultater fra en metasyntese av kvalitative studier.. Revmatologi BestPractice.  8, s 18- 21
 • Mengshoel, Anne Marit (2017). Noen tanker om å skrive prosjektsøknader. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (1), s 36- 38
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Effektn på tung pust ved hjelp av pusteveiledning av pasienter med moderat og alvorlig kols -en dobbelblindet, randomisert kontrollstudie. BestPractice Lungemedicin.  (19)
 • Leistad, Elin Andresen; Skarbø, Åse; Rønningen, Aud & Mengshoel, Anne Marit (2016). Aktivitetsprioritering i gruppe - aktivitet gjennom bevisste valg.. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  (2), s 24- 29
 • Mengshoel, Anne Marit (2016). Sykt trett eller bare vanlig trett?. Revmatologi BestPractice.  7(26), s 32- 34
 • Ottesen, Alette & Mengshoel, Anne Marit (2016). (U)synlig og (u)forståelig - avhengig av hva man retter blikket mot.. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (3), s 30- 33
 • Mengshoel, Anne Marit (2015). Unormal form for tretthet ved Sjøgrens syndrom. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (2)
 • Mengshoel, Anne Marit (2014). Generell forskningskunnskap og individuell, kontekstuell klinisk praksis. Revmatologi BestPractice.  (20), s 8- 10
 • Mengshoel, Anne Marit (2013). Placebo - mer enn kvakksalveri og innbilt virkning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (3), s 22- 24
 • Mengshoel, Anne Marit (2013). Å svikte fysioterapifagets oppdrag. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  80(11), s 36
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Feeling at home: Men with chronic pain and narratives about being at The Rehab Clinic.
 • Einbu, Guri & Mengshoel, Anne Marit (2011). "Raskere tilbake" til arbeid etter hjerneslag: en kvalitativ studie om erfaringer for å komme tilbake til arbeidslivet etter et hjerneslag. Vis sammendrag
 • Johansen, Jan Børre; Andelic, Nada; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit & Røe, Cecilie (2011). Test-retest reliability and responsiveness of the Norwegian version of the Neck Disability Index. European Journal of Pain Supplements.  ISSN 1754-3207.  5, s 228- 228
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2010). ”The fragile hero”Illness and masculinity in a narrative perspective.
 • Hansen, Frederik Bjørge & Mengshoel, Anne Marit (2010). ADL-trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie.
 • Mengshoel, Anne Marit (2009). Ankylosing spondylitis in good and worse times. Ankylosing Spondylitis International Federation.  (9), s 5- 7
 • Rohde, Gudrun-Elin; Haugeberg, Glenn; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2009). Low-energy hip fracture a predictor of long term decreased health related quality of life in elderly. A prospective 2 year case control study”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 16. juni 2021 13:42