Anne Marit Mengshoel

Bilde av Anne Marit Mengshoel
English version of this page
Telefon +47 22845375
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Schjeldrups Hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I min forskning er jeg opptatt av å besvare problemstillinger fra klinisk praksis i primærhelsetjeneste og tverrfaglig revmatologisk rehabilitering. Spesielt har jeg vært opptatt av tretthet, fungering og hva skal til for at pasienter med kroniske muskelskjelettplager skal få det bedre. I studiene har jeg arbeidet bredt forskningsmetodisk ved å anvende kvantitative, kvalitative og Mixed Methods design. Siden 2018 har hovedfokus vært på å omsette kunnskap fra studier av tidligere pasienter med fibromyalgi's erfaringer om tilfriskning til et klinisk tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Jeg er også involvert i studier hvor det undersøkes sykdoms- og bedringserfaringer hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. I tillegg arbeider jeg med kunnskapsoppsummeringer knyttet til arbeid med pasienter med kroniske sykdommer. Nylig startet jeg opp et prosjekt om fysioterapi innen spesialisert revmatologisk rehabilitering sykehus.             

 • Tilfriskning/bedring og sykdomshåndtering
 • Fungering, tretthet og smerte
 • Ikke-inflammatoriske muskelskjelettplager og revmatiske betennelsessykdommer
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Master i interdisiplinær helseforskning:

 • Helsef 4100 Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • Helsef 4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Helsef 4301 Forskningsforberedende kurs
 • Helsef 4302 Analysekurs
 • Helsef 4404 Funksjon og funksjonsvurdering
 • Helsef 4500 Masteroppgave

PhD kurs

 • Kappeskriving

Bakgrunn

 • Professor emeritus fra januar 2022
 • Professor UiO fra 2004-2021
 • Professorstipendiat ved UiO 2000-2003
 • Delstilling som rådgiver ved Revmatismesykehuset A/S, Lillehammer siden 2009
 • Dr. Philos, Universitetet i Oslo, Medisinsks Fakultet 1998
 • Praksisveileder for fysioterapistudenter, avdelingsledende fysioterapeut, stipendiat, FOU-leder ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus 1985-2000
 • Privatpraktiserende fysioterapeut Hans og Olaf fysioterapi A/S 1975-85
 • Autorisert fysioterapeut 1974 og spesialist i manuell terapi 1984
 • Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo1970-71

Priser

 • 2016     Kvalitetssikring i master- og bachelorutdanning Medisinsk fakultet,  Universitetet i Oslo
 • 2011     NOKUT kvalitet i høyere utdanning til avdeling for helsefag
 • 2006 “Muskelskjelettprisen” – Faggruppen for manuell terapi, Norske Fysioterapeuters Forbund
 • 1995    ”Rehabilitering – det hjelper” Norske Fysioterapeuters Forbund og Gjensidige Forsikring
 • 1991    “Idrett og helse” – Interessegruppe for idrettsfysioterapi, Norske Fysioterapeuters Forund og Vital Forsikring

Verv (nyeste)

 • Ekspertpanel om kvinnehelse, Norske Kvinners Sanitetsforening (2019 - )
 • Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer ved Universitetet i Oslo (2020-2021)
 • Panelmedlem i Research Professorships program for the National Institute of Health Research (NIHR), England (2014 - 2020)
 • Medlem av COST nettverksgruppe om kronisk tretthetssyndrom/ME i EU, avsluttet 2020
 • Leder av forskergruppa; Self-Mangement (SELMA), avsluttet høst 2019
 • Leder av kvalitetssikringsutvalget for masterprosjekt ved avdeling for helsefag

Samarbeid (nåværende)

Klinikere ved Revmatismesykehuset Lillehammer og kommunehelsetjenesten i Lillehammer Forskere: OsloMet Storby-Universitetet, VID, NTNU, Satakunta University of Applied Sciences, Finland, Keele University, UK.

Emneord: Kroniske sykdommer, fibromyalgi, tretthet, tilfriskning

Publikasjoner

 • Sim, Julius & Mengshoel, Anne Marit (2022). Metasynthesis: issues of empirical and theoretical context. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. ISSN 0033-5177. 56. doi: 10.1007/s11135-022-01502-w.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Engebretsen, Eivind (2022). Legitimacy in clinical practice: How patients with chronic muscle pain position themselves in the physiotherapy encounter. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. s. 1–8. doi: 10.1111/jep.13768. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte & Dahl, Kari Gire [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). “A bit of everything”: Health literacy interventions in chronic conditions – a systematic review. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 105(10), s. 2999–3016. doi: 10.1016/j.pec.2022.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit (2022). A long, winding trajectory of suffering with no definite start and uncertain future prospects – narratives of individuals recently diagnosed with fibromyalgia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. doi: 10.1080/17482631.2022.2056956.
 • Bjorbækmo, Wenche Schrøder; Mengshoel, Anne Marit & Robinson, Hilde Stendal (2022). Bridging troubled water - exploring improvement and patients' experiences using patient-reported outcome measures in physiotherapy: A mixed-method study. Health Science Reports. ISSN 2398-8835. 5(2). doi: 10.1002/hsr2.530.
 • Krabbe, Silje Helen; Mengshoel, Anne Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Sveen, Unni; Groven, Karen Synne & Groven, Karen Synne (2022). Bodies in lockdown: Young women's narratives of falling severely ill with ME/CFS during childhood and adolescence. Health Care for Women International. ISSN 0739-9332.
 • Mengshoel, Anne Marit; Brandsar, Nina Linnea; Natvig, Bård & Fors, Egil Andreas (2021). Concordance between clinician- and 2016 criteria-based diagnoses of fibromyalgia. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 22(1), s. 59–66. doi: 10.1515/sjpain-2021-0087. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit; Svarstad, Anne; Blegen, Gunhild; Elveseter, Arvid; Ildstad, Ragnhild & Vehus, Tiril [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fysioterapi ved revmatiske betennelsessykdommer - på veg til en kunnskapsplattform for klinisk praksis. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 88(6), s. 28–33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit (2021). Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 88(6), s. 34–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nacul, Luis; Authier, Francois Jerome; Scheibenbogen, Carmen; Lorusso, Lorenzo; Helland, Ingrid B & Alegre, Jose [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE): Expert consensus on the diagnosis, service provision, and care of people with ME/CFS in Europe. Medicina. ISSN 1010-660X. 57(5). doi: 10.3390/medicina57050510. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit; Skarbø, Åse; Hasselknippe, Elisabeth; Pettersson, Tamara; Brandsar, Nina Linnea & Askmann, Ellen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Enabling personal recovery from fibromyalgia - theoretical rationale, content and meaning of a person-centred recovery-oriented programme. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1). doi: 10.1186/s12913-021-06295-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier . Best Practice Nordic. ISSN 2597-226X.
 • Strand, Elin Bolle; Castro-Marrero, Jesus; Helland, Ingrid B; Alegre, Jose & Mengshoel, Anne Marit (2020). Pain and depression are associated with more anxiety in ME/CFS: A cross-sectional cohort study between Norway and Spain. Clinical Medicine Insights: Psychiatry. ISSN 1179-5573. 11, s. 1–8. doi: 10.1177/1179557320941478. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit & Feiring, Marte (2020). Rethinking recovery. I Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill & Kinsella, Anne Elisabeth (Red.), Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge. ISSN 9780367428181. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eik, Hedda; Kirkevold, Marit; Solbrække, Kari Nyheim & Mengshoel, Anne Marit (2020). Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–11. doi: 10.1080/09593985.2020.1830454.
 • Mengshoel, Anne Marit; Helland, Ingrid B; Meeus, Mira; Castro-Marrero, Jesus; Pheby, Derek & Strand, Elin Bolle (2020). Patients’ experiences and effects of non-pharmacological treatment for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – a scoping mixed methods review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 15(1). doi: 10.1080/17482631.2020.1764830. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-019-4826-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit & Sallinen, Merja Helena (2019). Bringing qualitative research into rehabilitation - a worked example of developing a rehabilitation program for patients with fibromyalgia. I Hayre*, Christopher* & Muller, Dave* (Red.), Enhancing healthcare and rehabilitation. The impact of qualitative research. Taylor & Francis Group. ISSN 9781351116824. s. 223–241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Elin Bolle; Nacul, Luis; Mengshoel, Anne Marit; Helland, Ingrid B; Grabowski, Patricia & Krumina, Angelika [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue Syndrome (ME/CFS): Investigating care practices pointed out to disparities in diagnosis and treatment across European Union. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(12), s. 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0225995. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sallinen, Merja Helena; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2019). “I can’t have it; I am a man. A young man!” – men, fibromyalgia and masculinity in a Nordic context. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 14(1). doi: 10.1080/17482631.2019.1676974. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møkleby, Eva Margareta & Mengshoel, Anne Marit (2019). Devoted or negotiated routes of adherence: Narratives of patients with obstructive sleep apnoea using a continuous airway pressure device. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 1237–1244. doi: 10.1002/nop2.325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Sallinen, Merja Helena & Wahl, Astrid Klopstad (2019). 'It takes time, but recovering makes it worthwhile' - A qualitative study of long-term users' experiences of physiotherapy in primary health care. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–12. doi: 10.1080/09593985.2019.1616343. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Engebretsen, Eivind; Nicholls, David & Mengshoel, Anne Marit (2019). The singular patient in patient-centred care: Physiotherapists' accounts of treatment of patients with chronic muscle pain. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. s. 1–8. doi: 10.1136/medhum-2018-011603. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tollefsrud, Inger Elisabeth & Mengshoel, Anne Marit (2019). A fragile normality - illness experiences of working-age individuals with osteoarthritis in knees and hips. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. doi: 10.1080/09638288.2019.1573930.
 • Sallinen, Merja Helena & Mengshoel, Anne Marit (2019). 'I just want my life back' - Men's narratives about living With fibromyalgia. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 41(4), s. 422–429. doi: 10.1080/09638288.2017.1395085.
 • Sallinen, Merja Helena & Mengshoel, Anne Marit (2018). Memory gaps, lost words and crucial mistakes – men’s experiences of cognitive difficulties in fibromyalgia. . Chronic Illness. ISSN 1742-3953. doi: 10.1177/1742395318815947. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Elin Bolle; Mengshoel, Anne Marit; Sandvik, Leiv; Helland, Ingrid B; Abraham, Semhar & Nes, Lise Solberg (2018). Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 19(7), s. 505–514. doi: 10.1515/sjpain-2018-0095.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Opseth, Gro; Nolte, Sandra; Osborne, Richard H; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2018). Is regular use of physiotherapy treatment associated with health locus of control and self-management competency? A study of patients with musculoskeletal disorders undergoing physiotherapy in primary health care. Musculoskeletal Science and Practice. ISSN 2468-8630. 36, s. 43–47. doi: 10.1016/j.msksp.2018.04.008.
 • Njølstad, Berit Widerøe; Mengshoel, Anne Marit & Sveen, Unni (2018). "It's like being a slave to your own body in a way": a qualitative study of adolescents With chronic fatigue syndrome. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. ISSN 1103-8128. 26(7), s. 505–514. doi: 10.1080/11038128.2018.1455895.
 • Opseth, Gro; Wahl, Astrid Klopstad; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2018). Negative perceptions of illness and health are associated with frequent use of physiotherapy in primary healthcare. Musculoskeletal Care. ISSN 1478-2189. 16(1), s. 133–138. doi: 10.1002/msc.1224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 44(1), s. 40–45. doi: 10.1136/medhum-2017-011229.
 • Mengshoel, Anne Marit; Sim, Julius; Ahlsen, Birgitte & Madden, Sue (2018). Diagnostic experience of patients With fibromyalgia - A meta-ethnography. Chronic Illness. ISSN 1742-3953. 14(3), s. 194–211. doi: 10.1177/1742395317718035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linberg, Berit Hagemoen & Mengshoel, Anne Marit (2018). Effect of a thin customized insole on pain and walking ability in rheumatoid arthritis, a randomised study. Musculoskeletal Care. ISSN 1478-2189. 16(1), s. 32–38. doi: 10.1002/msc.1199. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit & Grape, Hedda Eik (2017). Rethinking physiotherapy for patients With fibromyalgia - lessons learnt from qualitative studies. Physical Therapy Reviews. ISSN 1083-3196. 22(5-6). doi: 10.1080/10833196.217.1377975. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2017). The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer's disease of mild degree. Gait & Posture. ISSN 0966-6362. 51, s. 159–161. doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.10.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2017). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery: A qualitative study of women recovered from fibromyalgia syndrome. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 33(1), s. 31–40. doi: 10.1080/09593985.2016.1247933.
 • Mengshoel, Anne Marit & Skarbø, Åse (2017). Rehabilitation needs approached by health professionals at a rheumatism hospital. Musculoskeletal Care. ISSN 1478-2189. 15(3), s. 210–217. doi: 10.1002/msc.1162. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wahl, Astrid Klopstad; Osborne, Richard H; Langeland, Eva; Wentzel-Larsen, Tore; Mengshoel, Anne Marit & Ribu, Lis [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Making robust decisions about the impact of health education programs: Psychometric evaluation of the Health Education Impact Questionnaire (heiQ) in diverse patient groups in Norway. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 99(10), s. 1733–1738. doi: 10.1016/j.pec.2016.05.001.
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Fluctuating patterns in quality of life outcomes among patients with moderate and severe stages of chronic obstructive pulmonary disease. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 25, s. 2041–2051. doi: 10.1007/s11136-016-1227-4.
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder & Mengshoel, Anne Marit (2016). “A Touch of Physiotherapy” – the significance and meaning of touch in the practice of physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 32(1), s. 10–19. doi: 10.3109/09593985.2015.1071449.
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Wahl, Astrid Klopstad; Heggen, Kristin; Heiberg, Kristi E. & Mengshoel, Anne Marit (2015). On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasty: A qualitative study. European Journal of Physiotherapy. ISSN 2167-9169. 17(4), s. 159–165. doi: 10.3109/21679169.2015.1061052.
 • Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi Kristin; Kirkevold, Marit; Mengshoel, Anne Marit; Söderberg, Siv & Olsson, Malin (2015). Similarities and differences in the experience of fatigue among People living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 24(13-14), s. 2023–2034. doi: 10.1111/jocn.12774.
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders; Hansson, Oskar & Mengshoel, Anne Marit (2015). Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics. ISSN 1041-6102. 27(8), s. 1401–1409. doi: 10.1017/S1041610215000022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger & Lein, Martha Pauline [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of guided deep breathing on breathlessness and the breathing pattern in chronic obstructive pulmonary disease: A double-blind randomized control trial. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 98(2), s. 182–190. doi: 10.1016/j.pec.2014.10.017.
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(5), s. 679–688. doi: 10.1177/1049732314557333.
 • Clarke-Jenssen, Anne-Cathrine; Mengshoel, Anne Marit; Staalesen, Yndis & Forseth, Karin Maria Øien (2014). Effect of a fibromyalgia rehabilitation programme in warm versus cold climate: A randomized controlled study. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 46(7), s. 676–683. doi: 10.2340/16501977-1819.
 • Borge, Christine Råheim; Hagen, Kåre Birger; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Effects of controlled breathing exercises and respiratory muscle training in people with chronic obstructive pulmonary disease: results from evaluating the quality of evidence in systematic reviews. BMC Pulmonary Medicine. ISSN 1471-2466. 14:184. doi: 10.1186/1471-2466-14-184.
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen & Veiersted, Kaj Bo (2014). Work with prolonged arm elevation as a risk factor for shoulder pain: A longitudinal study among young adults. Applied Ergonomics. ISSN 0003-6870. 47, s. 43–51. doi: 10.1016/j.apergo.2014.08.019.
 • Mengshoel, Anne Marit; Chowdhury, Anoop & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2014). Evaluering av behandlingsforløp og utkomme i klinisk praksis. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 81(9), s. 20–24.
 • Opseth, Gro; Wahl, Astrid Klopstad; Bjørke, Gustav & Mengshoel, Anne Marit (2014). Bruk og brukere av fysioterapi i privat praksis i primærhelsetjenesten. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 81(9), s. 46–47.
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen; Twisk, Jos W.R. & Veiersted, Kaj Bo (2014). A longitudinal study on risk factors for neck and shoulder pain among young adults in the transition from technical school to working life. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 40(6), s. 597–609. doi: 10.5271/sjweh.3437.
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut ; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders & Mengshoel, Anne Marit (2014). Relationships between balance and cognition in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and Alzheimer disease. Physical Therapy. ISSN 0031-9023. 94(8), s. 1123–1134. doi: 10.2522/ptj.20130298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mengshoel, Anne Marit; Norheim, Katrine Brække & Omdal, Roald (2014). Primary Sjögren's syndrome - fatigue is an ever-present, fluctuating and uncontrollable lack of energy. Arthritis Care and Research. ISSN 0893-7524. 66(8), s. 1227–1232. doi: 10.1002/acr.22263.
 • Johansen, Jan Børre; Røe, Cecilie ; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit & Andelic, Nada (2014). Reliability and responsiveness of the Norwegian Version of the Neck Disability Index. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 5, s. 28–33. doi: 10.1016/j.sjpain.2013.10.001.
 • Robinson, Hilde Stendal & Mengshoel, Anne Marit (2014). Assessments of lumbar flexion range of motion: Intertester reliability and concurrent validity of 2 commonly used clinical tests. Spine. ISSN 0362-2436. 39(4), s. 270–275. doi: 10.1097/BRS.0000000000000131.
 • Idland, Gro; Sylliaas, Hilde; Mengshoel, Anne Marit; Pettersen, Renate Regine & Bergland, Astrid (2014). Progressive resistance training for community-dwelling women aged 90 or older; a single-subject experimental design. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 36(15), s. 1240–1248. doi: 10.3109/09638288.2013.837969.
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 36(5), s. 359–366. doi: 10.3109/09638288.2013.793750.
 • Slungaard, Bente & Mengshoel, Anne Marit (2013). Shoulder function and active motion deficit in patients with rheumatoid arthritis. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 35(16), s. 1357–1363. doi: 10.3109/09638288.2012.732187.
 • Johansen, Jan Børre; Andelic, Nada; Bakke, Eva; Bautz-Holter, Erik; Mengshoel, Anne Marit & Røe, Cecilie (2013). Measurement Properties of the Norwegian Version of the Neck Disability Index in Chronic Neck Pain. Spine. ISSN 0362-2436. 38(10), s. 851–856. doi: 10.1097/BRS.0b013e31827fc3e9.
 • Johansen, Jan Børre; Røe, Cecilie ; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit; Storheim, Kjersti & Andelic, Nada (2013). The determinants of function and disability in neck patients referred to a specialized outpatient clinic. The Clinical Journal of Pain. ISSN 0749-8047. 29(12), s. 1029–1035. doi: 10.1097/AJP.0b013e31828027a2.
 • Hanvold, Therese Nordberg; Wærsted, Morten; Mengshoel, Anne Marit; Bjertness, Espen; Stigum, Hein & Twisk, Jos [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). The effect of work-related sustained trapezius muscle activity on the development of neck and shoulder pain among adults. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 39(4), s. 390–400. doi: 10.5271/sjweh.3357.
 • Heiberg, Kristi E.; Ekeland, Arne Erling & Mengshoel, Anne Marit (2013). Functional improvements desired by patients before and in the first year after total hip arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 14. doi: 10.1186/1471-2474-14-243.
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Heiberg, Kristi E.; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2013). The immediate and long-term effects of a walking-skill program compared to usual physiotherapy care in patients who have undergone total knee arthroplasty (TKA): a randomized controlled trial. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 35(23), s. 2008–2015. doi: 10.3109/09638288.2013.770084.
 • Heiberg, Kristi E.; Ekeland, Arne Erling; Bruun-Olsen, Vigdis & Mengshoel, Anne Marit (2013). Recovery and Prediction of Physical Functioning Outcomes During the First Year After Total Hip Arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN 0003-9993. 94(7), s. 1352–1359. doi: 10.1016/j.apmr.2013.01.017.
 • Tangen, Gro Gujord; Londos, Elisabet; Olsson, Johan; Minthon, Lennart & Mengshoel, Anne Marit (2012). A Longitudinal Study of Physical Function in Patients with Early-Onset Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 2(1), s. 622–631. doi: 10.1159/000345782%29.
 • Andelic, Nada; Johansen, Jan Børre; Bautz-Holter, Erik; Mengshoel, Anne Marit; Bakke, Eva & Røe, Cecilie (2012). Linking self-determined functional problems of patients with neck pain to the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Patient Preference and Adherence. ISSN 1177-889X. 6, s. 749–755. doi: 10.2147/PPA.S36165.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Shelter from the storm; men with chronic pain and narratives from the rehabilitation clinic. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 89(2), s. 316–320. doi: 10.1016/j.pec.2012.07.011.
 • Mengshoel, Anne Marit (2012). Mixed methods research - So far easier said than done? Manual Therapy. ISSN 1356-689X. 17(4), s. 373–375. doi: 10.1016/j.math.2012.02.006.
 • Heiberg, Kristi E.; Bruun-Olsen, Vigdis; Ekeland, Arne Erling & Mengshoel, Anne Marit (2012). Effect of a walking skill training program in patients who have undergone total hip arthroplasty-with follow-up one year after surgery. Arthritis Care and Research. ISSN 0893-7524. 64(3), s. 415–423. doi: 10.1002/acr.20681.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Troubled bodies - troubled men: a narrative analysis of men's stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. 34(21), s. 1765–1773. doi: 10.3109/09638288.2012.660601.
 • Hansen, Frederik Bjørge & Mengshoel, Anne Marit (2011). Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten. ISSN 0800-3475. s. 38–46.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mengshoel, Anne Marit (2022). Kunnskap for å forklare og for å forstå - møte mellom ulike kunnskapssyn i diskusjon om psykomotorisk fysioterapi. Fysioterapeuten. ISSN 2246-7270. s. 72–75.
 • Mengshoel, Anne Marit (2022). Vær i forkant med å utvikle fremtidens fysioterapitjenester. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 82–83.
 • Bakken, Anne Karen; Mengshoel, Anne Marit; Synnes, Oddgeir & Strand, Elin Bolle (2022). Narratives of change in recovery from severe fatigue - a qualitative study on stories of healing from severe chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 157.
 • Mengshoel, Anne Marit (2022). Fibromyalgi – diagnostikk og pasientveiledning . Best Practice Nordic. ISSN 1902-7583.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Ahlsen, Birgitte & Mengshoel, Anne Marit (2022). Forstrukket og skvist- fysioterapi og kunnskap i møtet med pasienter med langvarige muskel og skjelettplager.
 • Mengshoel, Anne Marit & Woodhouse, Astrid (2021). Folk med fibromyalgi føler ofte de ikke blir trodd, i følge norsk forsker. [Internett]. forskning.no.
 • Holmen, Heidi; Mengshoel, Anne Marit; Thoresen, Lisbeth; Larsen, Marie Hamilton; Eik, Hedda & Borge, Christine Råheim (2021). En ubetydelig brikke. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Storrøsten, Kaja & Mengshoel, Anne Marit (2021). Professorens metode: Bedre liv med fibromyalgi. [Avis]. Dagbladet.
 • Feiring, Marte & Mengshoel, Anne Marit (2021). Co-production of recovery.
 • Mengshoel, Anne Marit (2021). Nedstenging og normalitet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Petterson, Tamara; Mengshoel, Anne Marit & Tollefsrud, Inger Elisabeth (2021). Hvordan skal helsepersonell møte pasienter med usikre diagnoser? Fontene. ISSN 0805-5432.
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Bedring som effekt av behandling og som personlig tilhelingserfaring. Revmatologi BestPractice.
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Nytt rehabiliteringstilbud til pasienter med fibromyalgi. Revmatologi BestPractice. 10(39), s. 8–10.
 • Mengshoel, Anne Marit (2019). Langvarige muskelskjelettplager: Bedring som personlig tilhelingsarbeid. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 16–20.
 • Eik, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2018). Å gjennvinne et akseptabelt liv- tilfriskningsprosesser fra fibromyalgi.
 • Tangen, Gro Gujord; Knapskog, Anne Brita; Mengshoel, Anne Marit & Selbæk, Geir (2018). Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt - betydning for fysisk funksjon og aktivitet.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2018). Author response to the letter “The association of bradykinesia and balance control in patients with Alzheimer’s disease?”. Gait & Posture. ISSN 0966-6362. 60, s. 48–49. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.11.013.
 • Mengshoel, Anne Marit (2017). Fibromyalgidiagnose og diagnostisering sett fra pasienters ståsted - resultater fra en metasyntese av kvalitative studier. Revmatologi BestPractice. 8, s. 18–21.
 • Mengshoel, Anne Marit (2017). Noen tanker om å skrive prosjektsøknader. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 36–38.
 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger & Lein, Martha Pauline [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Effektn på tung pust ved hjelp av pusteveiledning av pasienter med moderat og alvorlig kols -en dobbelblindet, randomisert kontrollstudie. BestPractice Lungemedicin.
 • Leistad, Elin Andresen; Skarbø, Åse; Rønningen, Aud & Mengshoel, Anne Marit (2016). Aktivitetsprioritering i gruppe - aktivitet gjennom bevisste valg. Ergoterapeuten. ISSN 0800-3475. s. 24–29.
 • Mengshoel, Anne Marit (2016). Sykt trett eller bare vanlig trett? Revmatologi BestPractice. 7(26), s. 32–34.
 • Ottesen, Alette & Mengshoel, Anne Marit (2016). (U)synlig og (u)forståelig - avhengig av hva man retter blikket mot. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 30–33.
 • Mengshoel, Anne Marit (2015). Unormal form for tretthet ved Sjøgrens syndrom. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384.
 • Mengshoel, Anne Marit (2014). Generell forskningskunnskap og individuell, kontekstuell klinisk praksis. Revmatologi BestPractice. s. 8–10.
 • Mengshoel, Anne Marit (2013). Å svikte fysioterapifagets oppdrag. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 80(11).
 • Mengshoel, Anne Marit (2013). Placebo - mer enn kvakksalveri og innbilt virkning. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 22–24.
 • Johansen, Jan Børre; Andelic, Nada; Bakke, Eva; Mengshoel, Anne Marit & Røe, Cecilie (2011). Test-retest reliability and responsiveness of the Norwegian version of the Neck Disability Index. European Journal of Pain Supplements. ISSN 1754-3207. 5, s. 228–228.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Feeling at home: Men with chronic pain and narratives about being at The Rehab Clinic.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 24. aug. 2022 12:19