English version of this page

Helse, helsetjenester og fysisk aktivitet blant personer med utviklingshemminger

Om prosjektet

Hovedmålene til prosjektet er å øke fysisk aktivitet og forbedre helse og helsetjenester i ungdom og voksne med utviklingshemminger. Brukermedvirkning er en sentral problemstilling. Spesifikke mål er å undersøke helseindikatorer, funksjon og helsetjenester, i en multisenter studie med nasjonalt samarbeid, etterfulgt av evaluering av et personsentrert program for fysisk aktivitet med e-helse støtte i en randomisert kontrollert studie. To PhD stipendiater er engasjert i prosjektet.

Finansiering

Extrastiftelsen og Helse Nord.

 

 

 

Publisert 1. mars 2018 11:46 - Sist endret 23. juni 2022 13:36

Kontakt

Hovedforsker:

Audny Anke

Deltakere

  • Erik Bautz-Holter
  • Cathrine Arntzen
  • Eva Stensland
  • Gunnar Hartvigsen
  • Henriette Michalsen
  • Monica Isabel Olsen
  • Silje Wangberg
Detaljert oversikt over deltakere