English version of this page

Hvem trener regelmessig etter fylte 70 år – og hvordan er deres fysiske form? (avsluttet)

Befolkningen blir stadig eldre, og det å greie seg selv og være selvstendig er svært viktig. Redusert mobilitet er en risiko for redusert selvstendighet. Det er mye kunnskap om mobilitet hos skrøpelige eldre, mens vi vet mindre om mobilitet de som er friske og fysisk aktive. Mer kunnskap innenfor dette området kan også bidra til å utvide vår forståelse om aldring.

eldre kvinne trener med vekter på treningssenter

Hva kjennetegner personer over 70 år som trener regelmessig? Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Studien er en tverrsnittstudie, hvor deltagerne vil bli rekruttert fra ulike treningssentre, samt fra treningstilbud tilknyttet fysioterapipraksiser. De vil svare på spørreskjemaer og gjennomgå funksjonstester (Generell mobilitet, balanse, ganghastighet, styrke). Data vil samles inn elektronisk vir FYSIOPRIM systemet og Infopad.

Mål

Hovedmålet er å undersøke hva som kjennetegner personer over 70 år som trener regelmessig.

Bakgrunn

Antallet personer over 70 år er økende, og risikoen for utvikling av sykdommer og funksjonsnedsettelser øker med økende alder. Majoriteten av eldre mellom 70 og 75 år og to tredeler av eldre over 80 år tenker på sin helsetilstand som god i følge undersøkelser fra Folkehelseinstituttet. Redusert mobilitet er en av de viktigste årsakene til at eldre blir avhengige av hjelp.

Vi ønsker å kartlegge deltagernes fysisk form, balanse og gangfunksjon, og se om det er sammenhenger mellom disse aspektene og demografiske data, helserelatert livskvalitet og selvrapportert fysisk og psykisk funksjonsevne.

Vi ønsker også å sammenligne data fra denne gruppa eldre med data fra pasienter med muskelskjelettplager som behandles hos fysioterapeut (FYSIOPRIM data). Valg av variabler er gjort slik at vi kan sammenligne fysisk form hos vår gruppe med normalverdier fra store befolkningsundersøkelser som for eksempel Tromsøundersøkelsen (pågående).

Finansiering

  • Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet), gjennom FYSIOPRIM

Samarbeid

  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Start - slutt

Datainnsamling startet i juni 2016, prosjektet avsluttes i løpet av 2020.

 

 

Publisert 25. juli 2016 13:17 - Sist endret 9. feb. 2022 12:53

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere