English version of this page

FYSIOPRIM

Et forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Forskere og klinikere i FYSIOPRIM, høst 2013. Foto: Anbjørg Kolaas

Sluttrapport

Sluttrapport FYSIOPRIM2

Her finner du rapporten for første periode -2010-2015 

Målsetting

  • Skape ny kunnskap om og for klinisk praksis
  • Etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis
  • Skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer.

Aktuelle saker

Resultater

Fremdriftsrapporter

Samarbeid

FYSIOPRIM er et samarbeid mellom Avdeling for helsefag , Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Trondheim kommune og flere klinikker rundt om i Norge:

Finansiering

 
 
Publisert 24. feb. 2011 18:03 - Sist endret 1. mars 2021 11:29