English version of this page

FYSIOPRIM

Et forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Forskere og klinikere i FYSIOPRIM, høst 2013. Foto: Anbjørg Kolaas

Målsetting

  • Skape ny kunnskap om og for klinisk praksis
  • Etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis
  • Skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer.

Aktuelle saker

  • protokollartikkel Protokollartikkel for databasene er publisert 27. des. 2018 21:29

    Gjennom FYSIOPRIM samles det data om pasienter som følges opp av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Disse samles i databaser som kan benyttes til beskrive pasientgruppene, hvilke tiltak som anvendes og hvordan det går med pasientene. Vi har nylig publisert en artikkel der vi beskriver datainnsamlingen og hvilke typer data vi. Vi har også vist hvor sammenlignbare våre data er med noen sentrale data som også finnes i KUHR-registeret.

    Se hele artikkelen her

Resultater

Fremdriftsrapporter

Samarbeid

FYSIOPRIM er et samarbeid mellom Avdeling for helsefag , Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Trondheim kommune og flere klinikker rundt om i Norge:

Finansiering

 
 
Publisert 24. feb. 2011 18:03 - Sist endret 1. nov. 2019 14:38